Czy to Comatec Poland zaprojektuje nowy e-samochód dostawczy?

e-VAN_ComatecCzy to Comatec Poland zaprojektuje nowy e-samochód dostawczy?

Comatec Poland ze swoim pomysłem e-Vana zakwalifikował się do przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest przygotowanie kompletnego, gotowego do produkcji polskiego e-samochodu dostawczego.

Jakie oczekiwania zastały postawione przez NCBiR wobec e-Vana?

NCBiR postawił przed zainteresowanymi oferentami szereg wyzwań. Parametry dotyczące osiągów (minimum 250 km przy masie ładunku minimum 1000 kg) określone w postępowaniu, zostały tak dobrane, aby ich spełnienie wymagało zastosowania w konstrukcji pojazdu innowacyjnych rozwiązań, wychodzących przed szereg aktualnie dostępnych na rynku. Osobno punktowane będą również wszelkie inne zaimplementowane rozwiązania innowacyjne, które wyróżnią produkt wśród obecnych i przyszłych konkurentów. Oczywiście nie zapomniano o podstawowych oczekiwaniach użytkowników dotyczących elastycznych możliwości zabudowy, ergonomii i wygodzie użytkowania.

Jak bardzo potrzebna nam elektromobilność?

Przed projektantami i producentami stoi wciąż wiele barier związanych z rozwojem ogniw stosowanych w akumulatorach. Porównując z pojazdami ICE, niedogodnościami w pojazdach BEV są głównie ograniczenia w swobodzie ładowania oraz znacząca masa baterii względem zasięgu. Jednak nawet biorąc pod uwagę te słabe strony, nie do przecenienia jest możliwość ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu w centrach zatłoczonych miast. Wszyscy chcemy oddychać na ulicach czystym powietrzem, dlatego rynek pojazdów elektrycznych to w tej chwili jeden z dynamiczniej rozwijających się sektorów na świecie.

Co proponuje Comatec?

Pomysł zaprezentowany w postępowaniu przygotowawczym był efektem pracy licznej grupy naszych inżynierów. Bazując na wiedzy i doświadczeniu wynikającym z wieloletniej pracy w branży, połączyliśmy śmiałe i ciekawe idee z realnymi możliwościami produkcyjnymi i rynkowymi.

Otrzymanie od NCBiR rekomendacji i zaproszenia do dalszego postępowania jest dla nas zaszczytem i powodem do dumy. Cieszymy się, że nasze propozycje rozwiązań dla postawionych wymagań zostały docenione. Kolejnym krokiem jest przygotowanie kompletnej koncepcji, zawierającej szczegółowe parametry projektowanego pojazdu wraz z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi konkurenci w postepowaniu to liczący się na rynku gracze, poprzeczka jest więc ustawiona wysoko. Zrobimy co w naszej mocy, aby sprostać wyzwaniu. Zespół już teraz z energią i zaangażowaniem zabrał się do pracy.

Projekt prowadzony jest w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, finansowanego ze środków funduszy europejskich. Budżet całego przedsięwzięcia NCBiR to 52 mln zł.