Pliki cookie

Pliki cookie i ich wykorzystanie na stronie internetowej Comatec

Pliki cookie to konwencjonalne pliki tekstowe, które są wysyłane na komputer użytkownika z serwisu sieciowego i tam przechowywane. Nie mogą zawierać wirusów. Pliki cookie nie uszkadzają komputerów ani plików użytkowników i nie mają wpływu na przeglądanie stron internetowych. Pliki cookie gromadzą z witryn internetowych dane związane z terminalem użytkownika lub korzystaniem przez niego z usługi sieciowej, np. informacje o tym, z których witryn użytkownik wszedł do usługi sieciowej Comatec, z jakiej przeglądarki użytkownik korzysta, jakie strony internetowe użytkownik pobrał w usłudze sieciowej Comatec, w jakim czasie użytkownik odwiedził usługę sieciową i z jakiego systemu operacyjnego korzysta.

Celem plików cookie jest, na przykład, oferowanie usług sieciowych użytkownikom, obsługa wolumenów użytkowników w usłudze sieciowej oraz przetwarzanie innych danych związanych z użytkowaniem, jak również umożliwienie i wdrożenie prac rozwojowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Innym celem jest wykorzystywanie danych do analizy i rozwoju działania usług w celu ich ulepszenia i indywidualnego dostosowania.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług oferowanych przez strony trzecie (Google Analytics) w celu wdrożenia usług sieciowych firmy Comatec, rozwoju usług, zwiększenia komfortu użytkowania strony internetowej oraz w celu ukierunkowania działań marketingowych.

Historię plików cookie można usunąć w ustawieniach przeglądarki. Identyfikator przeglądarki oraz oparty na nim profil zachowania w sieci zostaną wówczas usunięte. Nie zapobiegnie to zapisywaniu w przeglądarce nowych plików cookie.

Pliki cookie i dane osobowe

Użytkownik nie może zostać zidentyfikowany wyłącznie za pomocą plików cookie. Dane otrzymane za pośrednictwem plików cookie i innych odpowiednich technologii mogą zostać dołączone do danych dostarczonych przez użytkownika w innym połączeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Więcej szczegółów można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Comatec, w której zawarte są informacje dotyczące identyfikowalnych danych osobowych.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wglądu do wszystkich przechowywanych u nas danych dotyczących Państwa osoby, ich poprawienia i edycji oraz żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

Usługi świadczone przez usługodawców zewnętrznych

Witryna Comatec korzysta z narzędzia Google Analytics. Google Analytics to usługa, która śledzi ruch na stronach internetowych i przechowuje dane na przykład o tym, jak długo użytkownik pozostaje na stronie, z jakiej lokalizacji wszedł na stronę i jakie linki klika. Aplikacja Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z witryn internetowych i do analizy tego korzystania. Pliki cookie gromadzą anonimowe dane dotyczące ruchu na stronie internetowej. Takich danych nie można powiązać z żadną osobą fizyczną.