Software Engineer

Software Engineer, Wrocław

Praca na stanowisku Software Engineer

Podejmując się pracy na tym stanowisku, będziesz odpowiedzialna/y za:

Jeśli:

Możesz liczyć na:

Po dokonaniu selekcji nadesłanych CV skontaktujemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Podczas pierwszej rozmowy z Kasią lub Beatą z HR będziesz mógł dowiedzieć się więcej o firmie, a my dopytamy Cię o Twoje doświadczenie zawodowe i oczekiwania. W kolejnym etapie otrzymasz zaproszenie na spotkanie z kierownikiem grupy, do naszego biura lub online, który opowie o zadaniach na stanowisku. Na tym etapie będziemy chcieli zweryfikować wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia wybranej przez Ciebie roli. Będzie to też okazja, aby się wzajemnie poznać.

Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych możesz spodziewać się informacji na temat wyników.

Jeśli jesteś zainteresowany tym stanowiskiem:  APLIKUJ!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Comatec Poland Sp. z o.o. Legnicka 48H, 54-202 Wrocław. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. 

Ogłoszenie nr wr2319.

Zobacz nasze pozostałe rekrutacje!