Informacja o zmianie własności w Grupie Cadring

W dniu 7 grudnia 2016 r. nastąpiła integracja firm Grupy Cadring z fińską spółką Insinööritoimisto Comatec Oy, przedsiębiorstwem macierzystym Comatec Group. Dwa silne biura inżynierskie połączyły swoje możliwości i know-how, aby zwiększyć kluczowe kompetencje i stworzyć na rynku nową, wyższą wartość dla klienta.

Wieloletnie doświadczenie Grupy Cadring w projektowaniu maszyn mobilnych, w systemach produkcji przemysłowej oraz w pojazdach użytkowych połączone z wiedzą i możliwościami nowego partnera, umożliwia szybszy rozwój obu podmiotów oraz bardziej efektywne wykorzystanie ich zasobów. Integracja spółek pozwoli zbudować kompleksową i wszechstronną ofertę, a co za tym idzie, zwiększy efektywność działalności klientów.

Połączenie Grupy Cadring i Comatec Group otwiera również szersze możliwości dla rozwoju technologii IoT i pojazdów elektrycznych.

W związku z połączeniem, w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie nazwa spółki Cadring Polska Sp. z o.o. na Comatec Poland Sp. z o.o.. Spółka jest nadal podmiotem niezależnym, którego kierownictwo pozostaje bez zmian. O dalszych postępach integracji będziemy informować
na bieżąco.

Więcej informacji:

Aulis Asikainen                                                 
President and CEO
Comatec Group
Tel: +358 400 504 021
https://www.comatec.fi/en/

Mika Kaitonen
Managing Director
Cadring Group
Tel: +358 50 330 7927
https://www.comatec.fi/pl/