Outotec

Outotec dostarcza wielki zakład przetapiania do arabii saudyjskiej

Cristal z Arabii Saudyjskiej jest drugim w świecie producentem ilmenitu. Firma Cristal zbudowała wielki zakład przetapiania ilmenitu w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej, który firma Outotec dostarczyła na zasadach EPC (projektowanie, zakupy, realizacja). Outotec to największy na świecie dostawca technologii rafinacji minerałów i metali. Rola firmy Comatec w projekcie koncentrowała się wokół zakupów sprzętu, dostarczenia około 25 procent całego sprzętu i zapewnienia zgodności z wszelkimi niezbędnymi wymogami.

Cele:

  • Budowa wielkiego zakładu przetapiania ilmenitu w Arabii Saudyjskiej.
  • Zapewnienie odporności konstrukcji zakładu przetapiania na trzęsienia ziemi.
  • Zapewnienie wykonania projektu zgodnie z planem i wysokimi standardami.

Wyniki:

  • Projekt ukończono w terminie.
  • Specyfikacje techniczne zostały spełnione, a ich wymagania dotrzymane.
  • Wszystkie dostawy sprzętu wykonano od razu prawidłowo.
  • Właściwe wykonanie projektu zapobiegło dodatkowym kosztom powodowanym przez dodatkowe prace naprawcze lub opóźnienia, dzięki czemu można było z wyprzedzeniem określić koszty całkowite.
„Firma Outotec już wiele razy współpracowała z firmą Comatec.  Współpraca — jak zwykle — przebiegała bardzo dobrze”.– Petri Jokinen, Outotec