Product Safety Services

Product Safety Services throughout the lifecycle of the product

Käännä teksti

Tuoteturvallisuus on osa koneen, laitteen tai järjestelmän toimintaan koko sen elinkaaren ajan. Comatecin asiantuntijat auttavat tuoteturvallisuuden kehittämisessä ja riskien minimoimisessa suunnittelun tai olemassa olevan koneen tai laitteen eri vaiheissa. Turvallisuuden alueella tarjoamme tuoteturvallisuuden kokonaisratkaisuja tai osan niistä. Palvelumme avulla tuotteen saattaminen ajantasaisten tuoteturvallisuusvaatimusten mukaiseksi on mahdollisimman vaivatonta. Vaatimusten lisäksi kehitämme tarvittaessa tarpeita vastaavia, ajantasaisten tuoteturvallisuusvaatimusten mukaisia tuoteturvallisuuden hallinnan työkaluja. Tuoteturvallisuuden lisäksi turvallinen työpaikka on etu niin yritykselle kuin työntekijälle. Työturvallisuusriskien pienentäminen vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työtehoa sekä työssä viihtyvyyttä. Avainasemassa on riskien tunnistaminen ajoissa ja niistä tiedottaminen.

Omat haasteensa tuotetuvallisuuteen tuovat myös ympäristön huomioiminen, palo- ja kemikaaliturvallisuus ja näitä säätelevä lainsäädäntö sekä Euroopan talousaluetta koskeva tuotteiden pakollinen CE-merkintä sen kuuluessa CE-merkintää edellyttävän diretktiivin soveltamisalaan. Tunnemme ympäristösuojelulain 527/2014 ja CE-merkintöjen velvoitteet ja ohjeet.

Tarjoamamme asiantuntijaosaamisen lisäksi turvallisuuden A ja O on osaava henkilökunta. Riskienhallinnassa haastavinta on usein henkilöstön riittävä tietoisuus turvallisuusvaatimuksista, menetelmistä ja niiden soveltamisesta käytännössä. Asiantuntijaselvityksiämme täydentää Comatecin turvallisuuskoulutukset, joka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. Tuoteturvallisuuskoulutuksissemme saat tietoa ajantasaisista tuoteturvallisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytännössä.

Managing and coordinating product safety in product development projects

Product safety solutions

Making the product conform with CE marking requirements

Tools for safety management

Machine safety consultation

Safety requirements for vehicles

When bringing any motor vehicle or its trailer to the market, a type approval helps the entry to the market and the free movement of the vehicle within the EU. In order for the vehicle to be approved for traffic use, it must meet the requirements of the legislation in each area (e.g., breaks, lights, etc.)  Requirements for motor vehicles are given in both national and EU legislation and the UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) regulations.  Comatec’s experts help you find out the requirements concerning your vehicle. We are particularly familiar with:

Operational and Robot safety consultation

By utilising standardised safety processes and assessment methods, we ensure the reliability and safety level of safety automation systems. We also design and document the safety procedures for robot cells as a part of the design process.

Expert services related to occupational safety

A safe workplace is a benefit for both the company and employees. Diminishing occupational safety risks decreases health-related absences and improves working efficiency and job satisfaction. The key is recognising the risks in time and informing people of them. Comatec offers the following expert services related to occupational safety, among others:

Expert services related to environmental safety

Expert services related to chemical and fire safety expert services

Safety training

Need for more information? Open the form and ask us

Contact us

  • By submitting this form you agree that we can store your information in our marketing and stakeholder register. You can read more about using the registry in our privacy statement.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.