Comatecin raideliikennetietotaidon takana – Jorma Nordfors

Comatec on ollut mukana raide- ja kiskokalustoliikenteen kehittämisessä jo yli 25 vuotta. Tietoa ja taitoa riittää tässäkin vaativassa teknologiassa. Comatecin ammattiosaaminen perustuu kokeneiden yksilöiden kykyyn kehittää itseään ja toimintaansa. Ammattitaito, asiakaspalvelu ja luottamus ovat ne tärkeimmät osatekijät. Yksi tärkeä ja kokenut mies Comatecin raideliikennetietotaidon takana on Erikoisajoneuvot ja kiskokalusto -yksikön Senior Specialist Jorma Nordfors, joka on myös yksi Comatecin omistajista.

Yli 200 vuoden ajan kiskoilla tapahtuva liikenne on ollut merkittävä tekijä yhteiskunnassa. Vaikka keksintö on vanha, sen kehittyminen ei suinkaan ole päättymässä, vaan raideliikenne kehittyy edelleen ja on itse asiassa ottamassa uuden ulottuvuuden, ei eteen- vaan ylöspäin. Ollaan menossa – jossakin vaiheessa – kohti levitaatiotekniikkaa.

Comatec on ollut mukana raide- ja kiskokalustoliikenteen kehittämisessä jo yli 25 vuotta, ja tietoa ja taitoa riittää tässäkin vaativassa teknologiassa. Comatecin ammattiosaaminen perustuu kokeneiden yksilöiden kykyyn kehittää itseään ja toimintaansa. Ammattitaito, asiakaspalvelu ja luottamus ovat ne tärkeimmät osatekijät.

Jorma Nordfors – mies paljon takana

Yksi tärkeä ja kokenut mies Comatecin raideliikennetietotaidon takana on Jorma Nordfors. Hän opiskeli aikoinaan tuotantotekniikkaa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ja teki opintoihin liittyvän diplomityön työstökoneiden kunnossapidosta silloiselle Valmetille. Sittemmin hän kysyi Valmetilta työpaikkaa kunnossapitopuolelta. Sieltä paikkaa ei löytynyt, mutta kiskokalustopuolelta löytyi. Paikka varmentui vuonna 1980, ja niin Nordfors jäi Härmälän tehtaalle. Samalla alkoi Jorman yli 35-vuotinen ura raideliikenteen ja kiskokaluston parissa. Aluksi hän toimi suunnittelijana pääalueenaan lämmitys- ja ilmanvaihto, sen jälkeen korirakenteet. Myöhemmin tulivat projektinhoidon ja laadunhallinnan tehtävät.

Isompi muutos Nordforsin elämässä ja urassa tapahtui 1990-luvun alussa, kun Rautaruukki ja Valmet yhdistivät kiskokalustoliiketoimintansa ja Valmetin kiskokalustotehdas liitettiin Rautaruukin kiskokalustoyhtiöön Transtechiin. Syksyllä 1994 Transtech kuitenkin ilmoitti lopettavansa kaikki toimintansa Tampereella, ja Nordfors oli uuden vaiheen edessä.

Transtech toki tarjosi hänelle työtä, mutta kun uusi työpaikka olisi ollut Oulussa, Nordfors katseli ympärilleen muita mahdollisuuksia. Yksi niistä oli Comatec, jonka kanssa hänellä oli ihan henkilökohtainen siviilisuhdekin. Jorma Nordfors ja Comatecin perustaja Aulis Asikainen olivat nimittäin siihen aikaan naapureita Tampereen Vehmaisissa.

Uusi ja vanha suola

Jorma Nordfors aloitti Comatecilla ensimmäinen helmikuuta 1995, mutta ei suinkaan päässyt eroon Transtechista.  Jo tuohon aikaan ulkoistus oli ajankohdan toimintamalli, ja niinpä Transtech halusi yhteistyöhön Comatecin kanssa. Se asetti kuitenkin ehdoksi, että Comatec ottaa palkkalistoilleen kuusi lakkautetun Tampereen toimistonsa suunnittelijaa, joista vielä nytkin kolme jatkaa Comatecin palveluksessa.

Uusien työntekijöiden palkkaaminen tuohon aikaan ei ollut Comatecille mikään pieni asia, kun silloin pienen insinööritoimiston henkilöstö kasvoi kerralla lähes kaksinkertaiseksi.

Comatecin ja Transtechin yhteistyö ei olisi voinut käynnistyä enää sujuvammin. Ensimmäinen tehtävä oli ensimmäisten kaksikerrosvaunujen alumiinikorin suunnittelu. Kun lähdetään tekemään uutta vaunutyyppiä, niin kaikki tietävät, että projekti vaatii aikaa, mutta toisaalta suunnitteluperusta oli lujalla pohjalla. Alumiiniprofiilit hankittiin sveitsiläiseltä Alusuisselta, joka myös osallistui esisuunnitteluun ja lujuuslaskentaan. Vaunujen rakentaminen tapahtui Otanmäessä.

Omistajiksi

Jorma Nordfors ja hänen aisaparinsa, Transtechilta myös Comateciin siirtynyt Petri Leino, olivat tehokas parivaljakko. He myös päättivät panostaa omaan ja Comatecin tulevaisuuteen. Comatec oli juuri täyttänyt kymmenen vuotta ja selättänyt laman.

Vuonna 1997 miehille tarjoutui tilaisuus ostaa yhtiön osakkeita, kun pari aikaisempaa omistajaa myivät osuutensa. Uusi omistusjako oli kaupan jälkeen seuraava: Aulis Asikainen 60 %, Petri Leino 20 % ja Jorma Nordfors 20 %. Kiskokaluston suunnittelu ja kehittäminen jatkuivat nyt entistä vakaammalla pohjalla.

Raideliikenteen monipuolinen kehitys jatkuu

Nyttemmin kiskokalusto on yksi Comatecin painopisteistä. Vuosien mittaan Comatecilla on ollut useita asiakkaita, jotka ovat tarjonneet erilaisia ja monipuolisia projekteja, joiden myötä alan osaaminen on kasvanut jatkuvasti. Ja onhan 35 vuoden kokemus alasta niin vankka, että sen varaan voi rakentaa paljon.

Asiakkaina ovat olleet käytännössä lähes kaikki kotimaiset alalla mukana olevat tahot sekä myös monet ulkomaiset asiakkaat. Esimerkiksi Pendolinojen hankintaprojektissa Comatec oli mukana vahvasti, kun se laati kaluston suomenkieliset ohjekirjat. Toinen hiljattainen esimerkki on Helsingin ja Pietarin välillä kulkeva Allegro. Siihen projektiin Comatec käänsi huolto-ohje- ja varaosakirjat sekä kuljettajien ja muiden henkilöstöön kuuluvien ohjekirjat suomeksi ja venäjäksi. Asiapapereita kertyi noin 14 000 sivua molemmilla kielillä. Allegron dokumentointi oli haastavaa, koska alkuperäiset ohjekirjat olivat italiaksi, josta ne oli kääntänyt englanniksi joku, joka ei ollut alan ammattilainen.

Suomessa raideliikenteellä on oma erikoishaaste, talvi. Talvi on vaativa ympäristö niin raiteille kuin raiteilla kulkevalle kalustollekin. Comatec on ollut mukana talviolojen vaatimissa ratkaisuissa jo yli 20 vuotta ja saavuttanut korkean tietotaidon asian vaatimassa erikoisosaamisessa. Asiakkaiden kanssa on yhteistyössä opittu muun muassa se, että kalustoon liittyvät talviongelmat voidaan poistaa etukäteen, kun asiaan vain kiinnitetään erityistä huomiota ja toimitaan järjestelmällisesti.

Laaja asiakaskunta

Comatecin kansainväliselle toiminnalle on aina haasteellista olla kotoisin pienestä ja myös suhteellisen kaukaisesta maasta. Menestymiselle on ollut vain yksi reitti – pitää tehdä kaikki asiat paremmin kuin kilpailijat. Tämän mallin avulla Comatec on pystynyt solmimaan yhteydet lähes kaikkiin merkittäviin alan toimijoihin Euroopassa.

Yhteistyöverkossa ja asiakaskunnassa on kotimaisten VR:n, Trafin ja HKL:n ohella kansainvälisiä yrityksiä kuin ranskalainen Alstom, espanjalainen CAF, sveitsiläinen Stadler, saksalainen Siemens ja kanadalainen Bomdardier. Kun erityisosaamiseen liittyvät vahva laatu, asiakaspalvelu ja luottamus, sana kiirii ja leviää. Comatecilla on ollut tilanteita, joissa jokin asiakas ei suosittele Comatecin käyttöä, vaan edellyttää sitä.

Luottamus on yksi toiminnan perusteista. Comatecin osalta se heijastuu muun muassa siinä, että Comatec pystyy toimimaan luottamuksen arvoisesti myös tilanteissa, joissa on mukana keskenään kilpailevia yrityksiä. Suomen kaltaisessa pienessä maassa tällaisiin tapauksiin joudutaan tuon tuosta, mutta Comatec on selvinnyt kaikista niistä kuivin jaloin.

Uusimmat projektit

Tällä hetkellä Comatec on tavalla tai toisella mukana suurin piirtein kaikissa Suomessa käynnissä olevissa kiskokalustoprojekteissa, kertoo Jorma.

– Suurin asiakas Comatecille on tällä hetkellä VR, jolle teemme suunnittelutyötä rautatiekaluston saneeraukseen ja kunnossapitoon liittyen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille teemme rautatiekaluston käyttöönoton ja muutostöiden arviointi- ja hyväksyntäprosesseihin liittyvää päätösten valmistelua ja teknisiä tarkastuksia. Muita suurempia projekteja ovat työt HKL:n raitiovaunujen ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n lähiliikennejunien parissa sekä tietysti Tampereen paikallinen raitiotiehanke.

TEKSTI: HEIKKI HARRI