Ferrokromitehtaan kuljetinjärjestelmän suunnittelu

Yhteistyössä on voimaa

Outokummun Tornion tehtaat sijaitsevat Tornion Röyttässä Perämeren rannalla Tornionjoen suulla. Tehtailla tuotetaan ferrokromia ja erilaisia kuuma- tai kylmävalssattuja ruostumattomia tai haponkestäviä teräsnauhoja ja -levyjä. Ferrokromituotannon kaksinkertaistamiseksi tehdasta on laajennettu rakentamalla uusi sulatto ja sintraamo. Torniolainen Tormets Oy sai vuonna 2011 toteutettavakseen koko ferrokromituotannon kuljetinjärjestelmän. Tormets käytti tässä F3-projektiksi nimetyssä projektissa kuljetinsuunnittelussa kumppanina pitkäaikaista yhteistyökumppaniaan Oucons Oy:tä.

outokumpu tornio ferrokromi plant

– Valitsimme Ouconsin kumppaniksemme tähän projektiin, koska luotimme heidän prosessiosaamiseensa ferrokromin ja sintraamon osalta, sanoo Tormets Oy:n toimitusjohtaja Kari Rantamaa.

– Itse asiassa myös Outokummulla luotettiin Ouconsin osaamiseen ja Ouconsin mukana ololla oli suuri merkitys siinä, että saimme tämän projektin toteutettavaksemme, jatkaa Rantamaa.
Outokummulla, Tormetsilla ja Ouconssilla on pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka juontaa jo 80-luvulle, mistä lähtien on toteutettu yhdessä erinäisiä kuljetinprojekteja. Luottamus yhteistyön toimivuuteen oli siis jo olemassa.

– Kaikki on mennyt aina hyvin. Ouconsin osaaminen on arvostettua, Rantamaa toteaa.

– Ouconsin suunnittelemista hihnakuljettimista osa tuli sisätiloihin ja osa ulos. Hihnojen leveydet vaihtelevat 650-2200 millimetrin välillä. Pisin kuljetin, joka siirtää raaka-aineet annosteluasemalta sulatolle, on 307 metriä pitkä nostokorkeuden ollessa 57 metriä. Tämä kuljetin on sijoitettu lämpöeristettyyn ja hoitokäytävällä varustettuun siltaan, joka kuului myös suunnittelukokonaisuuteen, kertoo Jorma Väänänen Ouconsin osuudesta.

– Tarjousvaiheen suunnittelu, jossa Oucons Oy laati kuljettimien tekniset erittelyt, teho- ja massalaskelmat sekä komponenttiluettelot, tehtiin joulukuun aikana 2010.

– Varsinainen lay-out- ja perustussuunnittelu aloitettiin tammikuussa 2011 ja se saatiin pääosin valmiiksi toukokuussa. Samaan aikaan aloitettiin myös ensimmäisten kuljettimien työpiirustusten tekeminen konepajaa varten, Jorma Väänänen kertoo.

Suunnittelua tehtiin tiimissä, jossa oli 4-6 suunnittelijaa ja suunnittelutyö kesti noin 1,5 vuotta.
Koko projekti dokumentointeineen saatiin Ouconsin osalta valmiiksi syyskuussa 2012. Tehtaan uusi osa on jo otettu käyttöön.

– Tormetsin osalta projekti on kestänyt 2,5 vuotta ja se on vielä hieman kesken, sanoo Rantamaa.

– Ajallisesti, määrällisesti ja euroissa tämä on ylivoimaisesti suurin projekti, jonka Tormets on toteuttanut. Kaupan suuruus oli vuonna 2011 yli silloisen liikevaihdon ja se on vienyt noin puolet kapasiteetistamme kahden ja puolen vuoden ajan.

Oucons Oy on materiaalinkäsittelyjärjestelmien asiantuntija Comatecissa. Ouconsin yhteytiedot.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN