Comatecin suunnittelema hydraulisten komponenttien testauslaite vahvistaa Millogin kunnossapitotoimintoja

Millog Oy:n Hattulassa sijaitseva panssariosasto vastaa Puolustusvoimien panssarivaunukaluston kunnossapidosta. Comatec suunnitteli Millogille testipenkin, jonka avulla sylinterit ja muut hydrauliset komponentit tarkastetaan ja testataan huollon yhteydessä. Testipenkki vahvistaa Millogin kunnossapidon toimintakykyä ja mahdollistaa vaativien testauspalveluiden tuottamisen entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

Hydrauliikan testipenkin suunnittelu lähti Millogin tarpeiden kartoittamisesta. Haastavinta suunnittelussa oli laitteelle asetettu erittäin tiukka vaatimustaso.

“Vaatimukset lähtivät siitä toimintaympäristöstä, jossa komponettikorjaustiimimme toimii. Pienimmät testattavat komponentit ovat tulitikkuaskin kokoisia ja isoimmat sylinterit miltei kolmemetrisiä. Testauksessa pitää saavuttaa sellaisia paineita ja virtausnopeuksia, joihin kaupalliseen käyttöön suunnitellut testilaitteet eivät parhaimmillaankaan yllä”, Jukka Pesonen, Millog Oy:n panssariosaston osastopäällikkö sanoo.

“Vastaavia laitteita ei tietääkseni Suomessa ole ainuttakaan, eikä maailmallakaan ainakaan vapailla markkinoilla. Projektin lähtötietoina käytettiin siis lähinnä itse määrittelemiämme tarpeita, jotka Comatecin asiantuntijat omaksuivatkin hyvin nopeasti”, Pesonen jatkaa.

Comatecin monipuolinen suunnitteluosaaminen käytössä

Testipenkin ohjausjärjestelmä ja käyttöliittymä ovat myös Comatec Automationin toteuttamia.

Testipenkin ohjausjärjestelmä ja käyttöliittymä ovat myös Comatecin toteuttamia.

Vaatimattomasta ulkonäöstään huolimatta hydrauliikan testipenkki on korkean teknologian laite, jonka suunnittelu vaati monenlaista osaamista.

Comatec vastasi projektissa testipenkin esisuunnittelusta, automaatiosuunnittelusta ja ohjelmoinnista, turvallistamisesta, teknisestä dokumentoinnista, sähkökeskuksesta ja automaatiokomponenteista sekä käyttöönoton valmistelusta ja tarvittavista käyttäjäkoulutuksista. Laitteisto valmistettiin ja toimitettiin yhteistyössä Nestepaine Oy:n kanssa, joka täydensi projektin hydrauliikkaosaamista sekä toimi testipenkin laitetoimittajana. Kokonaisuudessaan testipenkin suunnitteluun ja valmistukseen kului noin vuoden päivät.

“Kyseessä on uniikki laite, minkä vuoksi projektin määrittelyvaihe kesti kohtalaisen pitkään. Haasteellisinta oli saada monimutkaisen palapelin palaset sopimaan yhteen: kyseessä on laite, joka sisältää tehokkaan sähkömoottorin vaadittavien voimien ja virtausten tuottamiseen sekä erityisen kehittynyttä tietokonepohjaista automaatiota samassa paketissa”, Pesonen sanoo.

Kotimaisuus on tärkeä hankintaperuste

Millogin tavoitteena on kehittää omaa toimintaansa niin, että Puolustusvoimien kaluston huolto- ja kunnossapito-osaaminen kasvaa entisestään.

“Hiljattain käyttöönotettu hydrauliikan testipenkki vahvistaa panssariosaston kunnossapitotoimintoja niin laitteiston kuin henkilöstön osaamisen kannalta. Projektilla on siten iso valmiudellinen merkitys niin meille kuin Puolustusvoimillekin”, Pesonen sanoo.

Millog pyrkii hyödyntämään kotimaista osaamista laitehankinnoissaan aina, kun sitä on saatavilla.

“Comatecin kanssa olemme tehneet vastaavaa yhteistyötä aikaisemminkin, joten tiesin kyllä, että heiltä löytyy vaativaa suunnitteluosaamista tähänkin projektiin. Nestepaineen mukanaolo puolestaan tarkoittaa sitä, että tarvittavat vara- ja kulutusosat ovat helposti ja nopeasti saatavilla jatkossakin”, Pesonen toteaa.

Suunnittelulla tavoitellaan pitkää elinkaarta

Jukka Pesonen on tyytyväinen niin itse laitteeseen kuin projektiin kokonaisuudessaan.

“Nähdäkseni meillä on nyt käytössämme nykyaikainen ja luotettava testilaite, joka vastaa tarpeitamme erinomaisesti. Haasteiltakaan ei matkan varrella vältytty, mutta hyvin johdetussa projektissa ne ratkottiin yksi kerrallaan ja yhteistyö Comatecin kanssa sujui oikein hyvin.”

Hydrauliikan testipenkki on Millogille varsin merkittävä investointi, minkä vuoksi suunnitteluvaiheessa pyrittiin ennakoimaan myös tulevaisuuden tarpeet.

“Puolustusvoimien kalustoa uusitaan säännöllisesti, ja on tärkeää, että testipenkki soveltuu myös uusien komponenttityyppien testaamiseen. Perusrakenteen suunnittelulla pyrittiin varmistamaan laitteen pitkäikäisyys, ja jatkossa päivitystä on tarve tehdä lähinnä ohjelmointipuolella. Yhteistyömme Comatecin kanssa siis jatkuu”, Pesonen sanoo.