Kalmarilta Singaporeen 18 sähköistä AGV-kuljetusvaunua

Kalmar toimitti Singaporen satamaan kesällä 2017 18 täyssähköistä AGV-kuljetusvaunua (Automated Guided Vehicle). Uutta tekniikkaa, yhteistyökumppaneita ja suunnittelua sisältänyt projekti saatiin aikataulussa maaliin. AGV räätälöitiin täysin asiakkaan tarpeiden mukaan. Toteutettu vaunu laajentaa Kalmarin täyssähköisten laitteiden tuotevalikoimaa. Comatec oli mukana projektissa jo konseptointivaiheesta alkaen.

Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti maailmassa siirretään Kalmar-ratkaisun avulla.

Singapore on yksi maailman vilkkaimmista laivauskeskittymistä. Seitsemäsosa maailman konttiliikenteestä kulkee sen kautta. Näillä AGV-laitteilla varaudutaan kaupan kasvuun. Lisäksi Singaporeen ollaan avaamassa tulevina vuosina täysin uusi megaterminaali, jossa automaattiset kontinsiirtolaitteet tulevat olemaan pääosassa.

AGV toimii satamassa ilman kuljettajaa

– AGV on automaattisesti ohjattava ajoneuvo eli siinä ei ole kuljettajaa. Satamissa automaatio on koko ajan yleistynyt ja siellä on suuri kasvupotentiaali. AGV siirtää kontteja laivanosturin ja konttipinon välillä. Laite voi siirtää yhtä aikaa kaksi 20-jalkaista tai yhden 40- tai 45-jalkaisen kontin, tuotepäällikkö Jukka Ristimäki kertoo.

– Laitteiden positiointi satamassa perustuu RFID-teknologiaan. Laitteessa olevat isot RFID-antennit lukevat maahan asennetuista transpondereista tarkan sijainnin. Tämän avulla laitteen kulkua satamassa ohjataan automaattisesti. Koska satama on täynnä suuria metallisia elementtejä, ilmassa kulkeviin signaaleihin ei voi luottaa.

– Kalmarin toimitukseen sisältyi vain AGV ja sen päällinen automaatio. Ylemmän tason automaatiojärjestelmät tulivat tällä kertaa muualta, vaikka Kalmarillakin on tuotevalikoimassaan oma logistiikkajärjestelmä TLS (Terminal Logistic System). Sitä toimitetaan konttilukkien yhteydessä ja se onkin monessa paikassa toimiva ja todennettu järjestelmä, Jukka kertoo.

– AGV-laitteiden markkina on projektiluonteista. Toimitimme viime kesänä sovitussa aikataulussa nämä 18 laitetta. Toivomme, että laitteet toimivat hyvin ja saisimme myöhemmin lisätilauksen. Uusia terminaaleja tai automatisointejakaan ei tehdä kovin usein. Projekteja suunnitellaan useampi vuosi ja useampia laiteita tilataan sitten kerralla.

Kalmar pyrkii ympäristöystävällisyyteen

– Toimitettu AGV oli asiakkaan toiveesta täyssähköinen, mikä sopii meidän strategiaamme erittäin hyvin. Kalmarlla on visio, että vuoteen 2060 mennessä kaikki satamat toimivat uusiutuvalla energialla ja hiilidioksidipäästöttömästi. Myös asiakkaamme jakaa tämä vision, Jukka toteaa.

– Moottorin päästöjen lisäksi ympäristönäkökohtina ovat myös melu- ja valohaitat. Nämä ovat huomioon otettavia asioita, koska satamat sijaitsevat usein lähellä kaupunkien keskustoja. Automaattisatamassa valot voidaan sammuttaa yöksi, mikä vähentää sekä valohaittoja että säästää energiaa. Sähkökäyttöiset ajoneuvot ovat lisäksi hiljaisia.

– Täyssähköisyyden toteuttaminen satamissa on helppoa, koska siellä sähköverkko on mitoitettu valmiiksi isoille tehoille. Satamassa työskentely on selkeää ja reitit ovat melko muuttumattomia, jolloin sähköisten ajoneuvojen lataaminen on helppo järjestää. Tämä oli samalla meidän ensimmäinen täyssähköinen laitetoimitus. Uskomme, että tulevaisuudessa näiden osuus kasvaa merkittävästi.

– AGV täydentää täyssähköisten laitteiden valikoimaamme. Voimme tarjota toimituksiin myös omaa Kalmar Fast Charge™ -pikalatauslaitettamme. Tässä tilauksessa pikalatauslaite ja akut tulivat kuitenkin toiselta toimittajalta. Me integroimme akut laitteeseen.

Haasteena akkujen latauskonsepti ja aikataulu

– Asiakas halusi kokeilla kahta eri latauskonseptia: Akkujen latausta pikalatauksena tai niiden lataamista muualla. Asiakkaan erityistoive oli, että akkupaketti on automaattisesti helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa ladattuun, kun tyhjä akku siirretään ladattavaksi muualle. Akkujen automaattivaihtamisen suunnittelu oli monimutkaista. Suurimmat riskit siinä olivat akun ympärillä ja niiden jäähdytyksessä. Saimme kuitenkin nämä asiat ratkaistua. Pikalatauksen toteuttaminen oli huomattavasti helpompaa ja on myös Kalmarin suosima ratkaisu, Jukka kertoo.

– Laitteen painon optimointi oli haaste alusta lähtien. Koneen maksimi kuormankantokyky on 65 tonnia. Yksi kontti voi painaa 32,5 tonnia. Akutkin painavat viidestä kuuteen tonniin. Kun laitteessa on neljä pyörää, ajoneuvo itsessään saa painaa 24 tonnia. Painoa piti siis optimoida joka kohdassa.

– Meillä ei ollut ennestään tälle laitteella tuotelinjaa, joten tiesimme, että joudumme käyttämään projektiin paljon ulkopuolisia toimittajia. Runko ja kokoonpano tehtiin Virossa ja testaus Tampereella omalla testausalueellamme. Projektiin osallistui meidän suunnittelijoidemme lisäksi suunnittelijoita Comatecista ja muista insinööritoimistoista. Myös asiakas osallistui tiivisti suunnitteluun. Hyvä toimitusketju on Kalmarin vahvuus. Se, että löydämme hyvät toimittajat, Jukka toteaa.

– Projektiin toi haastetta myös 14 kuukauden toimitusaika, koska laite suunniteltiin ja tuotettiin lähes puhtaalta pöydältä. Aikataulun vuoksi tuotanto juoksi suunnittelun rinnalla. Suunittelijan kannalta tämä oli aika tiukka ja stressaavakin tilanne. Suunnittelijan piti pystyä suunnittelemaan kerrasta oikein. Muuten olisi voinut käydä niin, että meillä olisi ollut 18 viallista laitetta. Laitteet saatiin toimitettua aikataulussa ja ne ovat toimineet hyvin, eikä ongelmia ole ilmennyt. Meillä yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä onkin se, että pystymme toimimaan annetussa aikataulussa ja toimittamaan laitteet sovittuna aikana, Jukka toteaa.

Comatecilta vahvistusta projektin suunnitteluosaamiseen

– Comatecin suunnittelijoita oli mukana koko projektin ajan konseptisuunnitteluvaiheesta testaukseen. Comatecilta projektiin osallistui 4-5 suunnittelijaa. He tekivät hydrauliikka-, mekaniikka- ja sähkösuunnittelua. Tätä projektia tuki hyvin Comatecin hyötyajoneuvo-toimialan osaaminen ja aikaisemmat yhdessä toteutetut projektit, Jukka toteaa.

– Comatecin suunnittelijat tekivät hydrauliikkaletkutukset ja akselivarustelun sekä sovittivat huoltoluukut mekaniikan osalta laitteeseen sopiviksi. Myös akkupaketin sovittamisessa mekaniikkasuunnittelulla oli merkittävä rooli jo konseptointivaiheessa.

– Meillä Comatecissa on laaja-alaista osaamista eri toimialoilta. Tässä projektissa hyödynsimme usealta toimialalta kertynyttä kokemustamme jälleen uuteen sovellukseen. Comatecin etu on siinä, että meiltä löytyy todennäköisesti aina se osaaminen, jota kulloinkin tarvitaan. Osaamme soveltaa kertynyttä osaamistamme ja tuoda sen asiakkaan käyttöön. Tämä näkyy asiakkaalle joustavana palveluna ja kustannussäästönä. Projekti oli asiakkaan toimesta hyvin johdettu ja koimme olevamme osa tiimiä, liiketoimintapäällikkö Mikko Helminen Comatecilta kertoo.

– Projekti oli hyvä esimerkki hyvästä tiimityöstä. Yhteistyö sujui tosi hyvin kaikkien osapuolten välillä. Projekti sisälsi kovia haasteita ja sehän motivoi insinöörejä. Tiimin motivaatio olikin tässä projektissa kohdallaan, Jukka toteaa.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN