Kansainvälisyydestä kilpailuetua – Comatec selvittää työelämän hyviä käytäntöjä eri maissa

Comatec

Comatec Group tarjoaa teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita Suomen- ja Ruotsin-toimistojensa lisäksi Virossa, Puolassa ja Romaniassa. Vahvistaakseen jalansijaansa kansainvälisillä työmarkkinoilla Comatec on käynnistänyt työelämän käytäntöihin pureutuvan tutkimushankkeen.

Kansainvälisille pelikentille siirtyminen ei ole uusi asia tamperelaislähtöiselle insinööritoimistolle – ensimmäisen ulkomaanyksikkönsä Comatec avasi Romaniassa jo kaksikymmentä vuotta sitten. Virossa toiminta käynnistyi vuonna 2011 ja Puolassa vuonna 2016.

Tutkimusta työelämän pelisääntöjen eroista

Kansainvälistä kilpailukykyään vahvistaakseen Comatecissa on parhaillaan tekeillä työelämätutkimus, joka selvittää eri maiden työlainsäädäntöön ja käytäntöihin sekä yrityksen omiin vakiintuneisiin toimintatapoihin ja johtamiseen liittyviä erityispiirteitä Virossa, Puolassa ja Romaniassa. Tutkimushanketta vetää Tampereen yliopiston työelämäprofessori Lasse Mitronen.

– Tavoitteenamme on tutkimuksen avulla tunnistaa työsuhteeseen ja työehtoihin liittyvät maakohtaiset käytännöt sekä vapaaehtoisuuteen perustuvat hyvän työelämän periaatteet kohdemaissa. Hyödynnämme tuloksia konsernin yhteisten, kasvua ja kehittymistä tukevien toimintatapojen määrittelyssä. Mielestäni on arvokasta ja yrityksen menestymisen kannalta keskeistä, että näitä asioita selvitetään tutkimuksen keinoin – se osoittaa myös, että Comatec haluaa kuulua kärkikastiin, kun yritysten sosiaalista vastuuta punnitaan, Mitronen sanoo.

Osaamisen kehittäminen keskiössä

Tutkimus tukee osaltaan Comatecin strategiaa, jonka yhdeksi painopistealueeksi on määritelty osaamisen kehittäminen. Asiantuntijaorganisaationa Comatec toimii monilla jatkuvasti kehittyvillä toimialoilla, ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on tunnistettu tärkeäksi tulevaisuuden kilpailutekijäksi.

Nykyisten asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen lisäksi Comatec haluaa houkutella myös tulevaisuuden tekijöitä taloon. Kun työn sisältö on kilpailevissa yrityksissä likipitäen sama, nousevat esimerkiksi yrityksen arvot, palkitseminen ja työnteon yleiset tavat ratkaisevaan asemaan rekrytointitilanteessa.

– Tutkimuksen avulla voimme luoda Comateciin yhteisiä hyvän työelämän käytäntöjä, jotka täydentävät maakohtaisia sääntöjä ja periaatteita. Suomessa työelämä on verrattain joustavaa ja johtamishierarkiat matalia, ja näillä eväillä Comatec on varmasti kiinnostava työnantaja myös ulkomailla. En kuitenkaan epäile, etteikö hyviä käytäntöjä löytyisi myös maailmalta meille tuotavaksi, Mitronen sanoo.

Kansainvälisyys on yksi avain osaajapulaan

Alun perin Comatec suuntasi maailmalle tarjotakseen asiakkailleen monipuolista suunnitteluosaamista joustavasti kilpailukykyiseen hintaan. Liiketoimintapäällikkö Sami Rajala oli käynnistämässä Comatecin Romanian-toimintoja vuonna 2004 ja hän pitää maan valikoitumista Comatecin niin sanotuksi nearshore-kohteeksi luonnollisena.

– Romaniassa on paljon teollisuutta, korkeatasoisia yliopistoja ja noin 19 miljoonaa asukasta, joten osaavan työvoiman saatavuus on hyvällä tasolla. Maassa valmistuu vuosittain noin 25 000 insinööriä, kun vastaava luku on Suomessa 7500. Etenkin nyt, kun Suomessa tiettyjen alojen osaajista alkaa jo olla pulaa, lisää kansainvälinen toimintamme kilpailukykyämme, Rajala sanoo.

Asiakkaat arvostavat joustavuutta

Comatec on halunnut kasvattaa toimintaansa nimenomaan Euroopassa. Koulutetun työvoiman saatavuuden lisäksi työkulttuuria voidaan maanosan sisällä pitää jokseenkin samankaltaisena, eikä aikaerokaan tuo turhia haasteita.

– Koen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhtä hyvin ja nopeasti riippumatta siitä, työskenteleekö suunnittelijamme yhdessä lukuisista toimipisteistämme Suomessa vai Tallinnassa, Wrocławissa tai Braşovissa. Suunnittelu- ja muu asiantuntijatyö onnistuu joka tapauksessa tänä päivänä erinomaisesti etänä, kiitos toimivien tietoliikenneyhteyksien ja modernien digityökalujen, Rajala sanoo.

Kansainvälisen toiminnan suurin asiakashyöty on Rajalan mukaan joustavuus.

– Suomessa suunnittelijoidemme työpanos on usein korvamerkitty kuukausiksi eteenpäin tiettyyn asiakasprojektiin, kun taas esimerkiksi Romanian-yksikössä meillä on parempi mahdollisuus siirtää suunnittelijoita notkeasti projektista toiseen. Työelämä on nykyään melko nopeatempoista, ja kansainvälisen osaajaverkostomme avulla pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ripeästi mutta laadusta tinkimättä, hän sanoo.

Nearshore-palvelua käyttävien asiakkaiden edut ovat kiistattomat: tarvittava asiantuntemus ja resurssit ovat tehokkaasti saatavilla, hinta on kilpailukykyinen palvelun ollen edelleen joustavaa ja laadukasta.
–  Toimitusjohtaja Elzbieta Helminen, Comatec Poland Sp. z o.o.

 

Nearshore-toimistomme jakavat Suomen kanssa samankaltaisen työkulttuurin, osaamistason ja aikavyöhykkeen. Kommunikointi on yhtä saumatonta kuin työskentely etätyössä olevan kollegan kanssa.
–  Maajohtaja Esko Aura, Comatec Estonia OÜ ja Comatec Engineering S.R.L.

 

Artikkeli on julkaistu Tekniikka & Talous -lehdessä 8.3.2024.