Rautateiden RAILI vaihtuu VIRVE-verkkoon

Liikennevirasto viimeistelee rautateiden radioverkon RAILI:n operatiivisen viestinnän siirtämistä viranomaisverkko VIRVE:en vuoden 2018 aikana. Valmistelutyöt aloitettiin vuonna 2016, koska rautateiden nykyinen GSM-R-radioverkko on tulossa teknistaloudellisen elinkaarensa päähän.

Liikennevirasto huolehtii Suomen rautatieinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpidosta. Sen vastuualueeseen sisältyy myös rautateiden turvallisuuteen liittyvää viestintää.

– Viestinnällä on suuri merkitys junaliikenteen sujuvuudelle varsinkin poik-keustilanteissa. Yhteydet liikkuvaan kalustoon on olennainen osa turvallisuutta, sanoo Liikenneviraston RAILI-palvelun asiakkuuspäällikkö ylitarkastaja Tapio Raaska.

– Rautateiden nykyinen GSM-R-radioverkko on tulossa teknistaloudellisen elinkaarensa päähän. Nykyinen muutos RAILI:sta VIRVE:en perustuu Suomen EU-komissiolta saamaan tilapäiseen poikkeuslupaan. Kun VIRVE saadaan käyttöön, niin Liikenneviraston omistuksessa oleva GSM-R-verkko puretaan pois, näillä näkymin vuoden vaihteessa 2018-19.

– VIRVE:n tärkeä hyvä ominaisuus on ryhmäpuhelut, joka on VIRVE:n mukanaan tuoma keskeinen parannus. GSM-R -ryhmäpuhelut ovat teknisesti kehnompia. VIRVE:n radioverkko on paremmin suojassa häiriöiltä. Sen taajuus on 480 MHz. Sillä on viranomaisstatus. GSM-R rinnastuu muihin kaupallisiin verkkoihin ja toimii taajuus mielessä samalla alueella (900 MHz) niiden kanssa. VIRVE:n yhteiskäyttö on paljon edullisempi kuin oma erillinen GSM-R -verkko, joka olisi pitänyt korvausinvestoida kokonaan.

Junaliikenne siirtyy käyttämään VIRVE-viranomaisverkkoa

VIRVE on TETRA-teknologiaan perustuva verkko, jolla tuotetaan korotetun turvallisuus- ja varautumistason radioviestintäpalveluja viranomaisten ja luvan saaneiden yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimijoiden yhteiskäyttöön.
VIRVE:ä käyttävät muun muassa pelastustoimi, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Tulli, Hätäkeskuslaitos, Yle, Ilmatieteen laitos sekä ambulanssi- ja turvallisuusyritykset ja energialaitokset. VIRVE-verkko kattaa koko Suomen, Suomen aluevedet sekä Suomenlahden merialueen.

RAILI:sta VIRVE:en siirtymisellä tiukka aikataulu

Tällä hetkellä Liikennevirasto toimii mobiiliverkko-operaattorina, jonka hallinnassa on GSM-R-teknologiaan perustuva RAILI-niminen radioverkko. Se kattaa noin 5 100 kilometriä ratoja ja ratapihoja, ja käytössä on noin 5 000 liittymää. Verkko palvelee liikenteenohjaajien, kuljettajien ja konduktöörien lisäksi myös vaihtotyönjohtajia ja ratatyövastaavia. RAILI-palvelun käyttö perustuu Liikenneviraston myöntämiin käyttölupiin.

RAILI:sta viranomaisverkko VIRVE:en siirtyminen aloitettiin kesällä 2016.Siirtymisvaiheessa on tehty radioverkon muutostöitä, lisätty VIRVE:en tukiasemia ja huolehdittu ratatunneleiden kuuluvuuksista. Lisäksi liikenteenohjaajien viestintäjärjestelmä on uusittu.

Rautatieyritysten vastuulla on liittymien ja päätelaitteiden hankinta

Liikennevirasto vastaa siitä, että järjestelmät toimivat ja verkon peitto on riittävä. Liittymien ja päätelaitteiden hankinta on rautatieyritysten vastuulla.

– Comatec teki Helsingin SM5-lähiliikennejunille spesifikaation laitteiden hankintaa varten liittyen VIRVE:en siirtymiseen. Lisäksi teimme VR:n junakalustolle laitteiden asennussuunnittelua, kertoo Comatecin asiantuntija Jorma Nordfors.

Viestintäjärjestelmän korvaamisen edellytyksenä oli, että VIRVE:n kapasiteetti on rakennettu rautateiden käyttöä vastaavaksi, ja että käytössä on myös rautatieviestinnän kannalta tarpeelliset toiminnallisuudet, kuten hätäpuhelu ja tehtävän mukainen puhelun ohjaus.

Uuden RAPLI-älypuhelinsovelluksen myötä sallitaan vaihtotyönjohtajien ja ratatyövastaavien viestintä liikenteen-ohjauksen kanssa kaupallisten verkkojen kautta. Liikenteenohjauksessa työskentelee kaikkiaan noin 400 henkeä. Päivittäin liikenteenohjauksessa työskentelee lähes 90 henkeä eri puolilla Suomea.

Lähde: Rautateiden Raili vaihtuu Virve-verkkoon