Posiva

Ydinjätehuollon asiantuntija Posiva Oy rakentaa parhaillaan Eurajoella käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta Olkiluodon peruskallioon noin 430 metrin syvyyteen.

Comatec vastaa käytetyn ydinpolttoaineen siirtoon tarkoitetun kapselin siirto- ja asennusajoneuvon (KSAA) vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, suunnittelusta, valmistuksen valvonnasta, käyttöönotosta, projektinjohdosta ja hankinnoista. Laitteen vastuullinen käyttäjä on Posiva.

 

Lähtökohdat ja tavoitteet:

  • Kyseessä oli maailman ensimmäinen laite tähän tarkoitukseen; mallia ei voinut ottaa mistään.
  • KSAA muodostuu innovointiketjusta, johon piti mahduttaa mukaan kaikki päätoiminnot.
  • Suunnittelussa piti huomioida tiukkoja turvallisuusvaatimuksia, sillä kyseessä on ydinturvallisuusluokiteltu (TL3) laite.
  • Projektissa tarvittiin teknisen laiteasiantuntemuksen ja ajoneuvoteknologiaosaamisen lisäksi laajaa taitoa johtaa suunnittelua ja hallita suunnitteluvaatimuksia.

Tulokset:

  • Laite ja sen toiminnot suunniteltiin vain 4,1 metriä korkeaan tilaan, jotta tunnelit saatiin mahdollisimman pieniksi, kustannusten säästämiseksi, kun tunnelit täytetään bentoniittisavella.
  • Ajoneuvoon suunniteltiin täysin sähköinen voimansiirto, joka osaltaan lisää turvallisuutta.
  • Akkukemian valinnassa huomioitiin erityisesti paloturvallisuus; vaikean akkupalon riski on käytännöllisesti katsoen olematon.
  • Akuston koko on optimoitu niin, että ajoneuvo pystyy yhdellä latauksella tekemään yhden kapselin koko loppusijoitussyklin.
”Comatecin innovointi on ollut erinomaista. Pääsimme sellaisiin teknisiin tavoitteisiin, joita ei voi kaikilta suunnitteluorganisaatioilta edes vaatia tai joita ei osaa edes kuvitella mahdollisiksi." – Jarkko Stenfors, Posiva