Tutortoiminta – sisäinen osaajaverkko auttaa ja jakaa tietoa

Miten jaan tietotaitoani muille? Mistä löydän vastauksen asiakkaan esittämään kysymykseen? Ketä meillä on töissä ja mitä he tekevät? Tässä muutamia henkilöstöä askarruttavia kysymyksiä, joihin Comatec-konsernissa alettiin hakea vastauksia vuonna 2017 käynnistetyn tutortoiminnan avulla.

Nimettyjen tutoreiden opastuksella Comatec pyrkii jakamaan erityisosaamista ja hiljaista tietoa talon sisällä sekä lisäämään työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Työntekijät pystyvät kysymään neuvoa suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä eri aihealueiden tutoreilta. Kun ongelman ratkaisussa täytyy ottaa huomioon sekä säädökset että käytäntö, tutor ohjaa kysyjän eteenpäin talon sisällä.

Tutorit myös jakavat aktiivisesti osaamistaan sisäisten viestintäkanavien kautta ja järjestävät webinaareja työntekijöitä kiinnostavista aiheista. Kun taloon saadaan uutta osaamista, asiantuntijaa pyydetään puhujaksi tutorwebinaariin, jotta tieto leviää organisaation sisällä. Usein asiantuntija päättää lopulta lähteä tutortoimintaan mukaan huomatessaan, miten mukavaa ja helppoa tiedonjako verkoston avulla on.

Koneturvallisuuden tutor, suunnittelupäällikkö Juha Hakanen lähti tutortoimintaan empimättä mukaan, kun innokkaita tiedonjakajia alettiin etsiä keväällä 2017.

– Turvallisuustekniikan alalla ollaan aktiivisesti mukana koneiden suunnittelussa ja toimin Comatecissa niin esimiestehtävissä kuin työsuojeluvaltuutettuna. Lisäksi olen tullut monelle comateclaiselle tutuksi sisäisten koneturvallisuuskoulutusten vetäjänä. Olen siis luontaisesti mukana vähän kaikessa, kertoo Hakanen.

Jokaisen tutorin ei kuitenkaan tarvitse olla kaikessa mukana. Tärkeintä on halu jakaa tietoa ja auttaa muita. Oman auttamistavan jokainen tutor päättää itse: yksi vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin, toinen kirjoittaa blogia ja kolmas laatii ohjeita suunnittelijoiden käyttöön. Tutortoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten kysymyksiin ja avunpyyntöihin vastataan oman työtilanteen sallimissa rajoissa.

– Toivomme, että työntekijämme lähestyvät meitä tutoreita matalalla kynnyksellä, sillä meillä on laaja käsitys siitä, mitä osaamista konsernista löytyy sekä halu jakaa tätä tietoa muille. Lisäksi haastavat kysymykset tuovat vaihtelua arkeen ja antavat tutoreille mahdollisuuden oppia uutta. Ongelmien kanssa on turha jäädä yksin, Hakanen toteaa.

 

Olemme julkaisseet aiheeseen “tutortoiminta” liittyvän animaation YouTube-kanavallamme. Katso lyhyt esittely täältä.

Comatecin tutortoiminta lyhyesti

 

Aihealueet, joilla on yksi tai useampi tutor

 • Teräsrakenteet
 • Lujuuslaskenta
 • Painelaitteet
 • Koneturvallisuus
 • Hydrauliikka
 • Projektijohtaminen
 • Toiminnallinen turvallisuus
 • Dokumentointi
 • Suunnitteluohjelmistot ja -järjestelmät

 

Viimeisimmät aiheet, joista olemme jakaneet tietoa

 • Painelaitteet ja painelaitevaatimukset
 • Kuormasidontavaatimukset
 • Toiminnallinen turvallisuus
 • Tekninen dokumentointi
 • Lujuustekniikan laskentatyökalut
 • Tieliikennevaatimukset
 • 3D-laserskannaus
 • Muovitekniikat