Teollisuus- ja tuotantolaitokset maailmalla automatisoituvat kiihtyvällä tahdilla

Comatec auttaa kuromaan kiinni kaulaa kärkimaihin

Teollisuusautomaatiota ja erityisesti robotiikkaa hyödyntää maailmalla yhä useampi yritys kiihtyvällä tahdilla. Kun markkinoille odotetaan tuotteita entistä nopeammin ja tuottavammin, teollisuusrobotit eivät ole enää tylsien likaisimpien ja vaarallisten töiden tekijöitä, vaan keskeinen kilpailukeino jatkuvasti uusilla aloilla. Samaan aikaan kehittyvä teknologia ja robottien lisääntynyt älykkyys liikkuvuuden ja näköaistin osalta edistää automaation laajentumista uusille alueille muun muassa teollisuudessa ja tavarankäsittelyssä.

Teollisuusrobotiikan, jonka liikevaihto on edustanut vuoteen 2016 asti 75 %:a koko robotiikasta, arvioidaan kasvavaan edelleen kaksinumeroisella vuosivauhdilla erityisesti autoteollisuuden ansiosta (Robotics Trends, Frank Tobe, 2016)). Myös teollisuusautomaation kehityksessä robotiikalla on iso rooli. Globaalisti suuntaa näyttää Kiina. Merkittävä kehityssuunta on myös vanhojen robottityyppien korvaaminen turvallisilla, nopeasti käyttöönotettavilla ja koulutettavilla yhteistyöroboteilla (collaborative robots).

Robotiikka tulee Suomeen viiveellä, mutta investoinnit kasvat tulevaisuudessa

Jatkuvan kehittymisen tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta Euroopassa ollaan Saksaa lukuun ottamatta hieman jälkijunassa robotiikkaa hyödyntävään automaatioon liittyvissä investoinneissa. Suomessa tullaan tästäkin jäljessä. Deloitten robotiikkatutkimuksen mukaan Suomen robotiikkainvestoinnit eivät yllä edes eurooppalaiselle tasolle yleisestä teknologiaosaamisesta huolimatta (Deloitte RPA survey, 2017). Suomessa robotiikkaa on testattu pääosin pilottiprojekteissa, ja onnistuneet kokemukset näissä ohjaavat yrityksiä jatkamaan kokeilujaan. Tutkimuksen mukaan robotiikkaa hyödyntävistä yrityksistä 78 % arvioi kasvattavansa niihin liittyviä investointeja merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Robotiikan käyttöönoton kustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin, jopa alle vuodessa. Kun tämä ja robottien vaikutus työtyytyväisyyteen muun muassa rutiinitehtävien vähenemisen kautta huomioidaan, on tarve kirimiseen perusteltua. Uhkakuvana on Suomen jääminen jälkeen muista maista tehokkuusvertailussa ellei kustannustehokasta ja nopeasti käyttöönotettavaa automatisointia hyödynnetä tehokkaammin.

Comatec vastaa haasteeseen panostamalla automatisointiin, robotiikkaan ja modernisointeihin

riittinen miikka

Meillä on tarjota asiakkaillemme kokonaisosaamista, jolla muiden maiden kaulaa ja automaatioastetta saadaan kirittyä kiinni, lupaa Miikka Riittinen.

Comatecissa on tunnistettu maailman trendit, ja palvelutarjontaa on viilattu vastaamaan automaation kasvavaan tarpeeseen. Yhteinen nimittäjä osaamis- ja palvelukokonaisuudelle Comatecissa on automaatioratkaisut-toimiala. Palvelukokonaisuus yhdistää ajoneuvotekniikan, sulautettujen järjestelmien, robotiikan ja tuotantolinjojen automatisointiosaamisen,  teollisuusautomaation ja näitä tukevan Comatecin suunnittelutiimin osaamisen kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa vastaamisen asiakkaiden lisääntyneisiin vaatimuksiin automaation kokonaisratkaisutoimituksissa.

– Useat megatrendit ja teknologiset läpimurrot tukevat kehitystä ja luovat paineita myös asiakaskunnassa automaation ja robotiikan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi hybridi- ja akkutekniikan ja niihin liittyvä ajoneuvoteknologian kehitys. Eikä sovi unohtaa tarvetta nostaa tuotannon automaatioastetta useilla eri asiakastoimialoilla, perustelee toimialan kehittämistä automaatioratkaisut-toimialan johtaja Miikka Riittinen.

Kemppi X8 MIG Welder uuden sukupolven hitsausjärjestelmä täyttää kovimmatkin käyttäjätarpeet – Microteam mukana hallintalaitteen elektroniikkasuunnittelussa

TEKSTI: MARIA UURTO