Comatec Academy varmistaa osaamisen kehittämisen koulutuksen keinoin

Comatec Academy

Osaamisen kehittäminen on Comatecille tärkeä asia, johon konsernissamme myös panostetaan. Hiljattain perustettu Comatec Academy luo toimintamallin, jonka avulla organisoidaan henkilöstömme osaamisen kasvattamista työuran eri vaiheissa tittelistä ja työuran pituudesta riippumatta.

Comatec Academy tarjoaa työntekijöillemme monipuolista tukea osaamiseen ja sen hallintaan ja edistämiseen: tarjolla on lähikoulutusta, monimuotokoulutusta, verkkokoulutusta, webinaareja sekä tukea perehdytykseen, tutorointiin, verkostoitumiseen sekä osaamisen johtamiseen.

Academy toimii osaamisen kehittämisen sateenvarjona ja sen puitteissa suunnitellaan kohdennettua osaamisen kehittämisen tarjontaa neljän erilaisen urapolun kautta. Nämä urapolut ovat asiantuntija-, johtamis-, projekti- ja myyntiurapolku. Osaamisen kehittäminen rakentuu perehdytyksen, perusosaamisen vahvistamisen ja syventävän osaamisen kehittämisen elementeistä.

Osaamispääoman kasvattaminen on yksi keskeisistä arvoistamme. Osaamispääomaa vahvistetaan jatkuvasti niin, että myös uusiin ja kasvaviin asiakastarpeisiin pystytään vastamaan. Osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen ovat myös investointeja ihmisiin, ja keskeisiä työhyvinvoinnin näkökulmasta.

– Olemme asiantuntijaorganisaatio, jossa osaamisen merkitys on tunnistettu yhdeksi avaintekijäksi aivan strategian ytimessä. Konsernimme on täynnä asiantuntijoita, joilla on loistavaa osaamista. Toimimme kuitenkin hyvin monilla toimialoilla, jotka kehittyvät vauhdilla. Osaamisen kehittämiseen panostamalla varmistamme kilpailukykymme myös tulevaisuudessa, sanoo konsernin toimitusjohtaja Aulis Asikainen.

Yksilötasolla Comatec Academyn tehtävä on varmistaa, että työntekijä pysyy ajan tasalla erilaisista työn kannalta ajankohtaisista asioista, pääsee verkostoitumaan myös yli tiimi- ja yhtiörajojen, tutustuu erilaisiin konsernin tarjoamiin ura- ja koulutusmahdollisuuksiin, saa tuoreita näkökulmia ja ajankohtaista tietoa itselle tärkeistä aiheista sekä uusia käytännön työkaluja työhönsä.

– Meidät tunnetaan vaativien toimeksiantojen toteuttajana, jonka osaamista ja tietotaitoa asiakkaat arvostavat. Academy tuo osaamisen kehittämiseen suunnitelmallisuutta ja avoimuutta ja varmistaa koko henkilöstömme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, toteaa Asikainen.