Comatec mukana Industry Summit 2017 -tapahtumassa

Osallistuimme perinteisesti Industry Summit 2017 -tapahtumaan, joka järjestettiin kuudetta kertaa 5.-6.10.2017 Oulun kaupunginteatterilla. Tapahtuma on totutusta poikkeavalla ja oululaisella otteella toteutettu korkeatasoinen yritys- ja elinkeinoelämän tapahtuma, joka antaa hyvät mahdollisuudet verkostoitumiselle. Arktisen alueen teollisuus- ja cleantech-sektorin päätapahtuma nosti jälleen esille merkittäviä yritysten ja koko alueen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia ajankohtaisia teemoja kuten digitalisaatio, IoT, biotalous, kiertotalous, jakamis- ja alustatalous, kokonaisvaltainen teollisuusbrändin rakentaminen ja johtaminen, suurhankkeisiin pääsemisen käytännön edellytykset yrityksiltä sekä arktinen erityisosaaminen.