Comatec Poland mukana sähköpakettiauton konseptin kilpailutuksessa

5.11.2020

Suunnitteleeko Comatec Poland uuden sähköpakettiauton?

Puolan Worcławissa sijaitsevan insinööritoimiston Comatec Polandin sähköpakettiauton konsepti on hyväksytty mukaan Puolan kansallisen tutkimus- ja kehityskeskuksen (NCBR) projektin kilpailutukseen. Projektin tavoitteena on suunnitella tuotantovalmis puolalainen sähköpakettiauto.

Mitkä ovat NCBR:n vaatimukset sähköpakettiautolle?

NCBR vaatimukset kilpailuun osallistuville konsepteille ovat haastavat. Kilpailutuksessa vaadittavat suorituskyvyn parametrit ovat sellaisia, että niiden ratkaisemiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka päihittävät markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevat ratkaisut, kuten vähintään 250 km toimintamatka minimissään 1 000 kg kuormalle. Erillisiä pisteitä annetaan myös jokaisesta toteutetusta innovatiivisesta ratkaisusta, joka auttaa tuotteen erottautumaan nykyisistä ja tulevista kilpailevista tuotteista. Lisäksi käyttäjien perusvaatimukset joustaville mukautuvuus-, ergonomia- ja käyttömukavuusratkaisuille tulee ottaa huomioon.

Kuinka kipeästi sähköajoneuvoja tarvitaan?

Suunnittelijat ja valmistajat kohtaavat tyypillisesti useita haasteita sähköajoneuvojen paristokennojen kehityksessä. Polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna akkukäyttöisten täyssähköautojen pääasiallinen ongelma on akun latauksesta ja korkeasta painosta aiheutuva rajallinen toimintamatka. Haasteista huolimatta täyssähköautojen käytöstä on potentiaalisia hyötyjä ilmansaasteiden ja melupäästöjen vähentämiseen ruuhkautuneissa kaupungeissa. Jokainen meistä haluaa hengittää puhdasta ulkoilmaa, minkä vuoksi sähköajoneuvot on yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista.

Millainen on Comatecin tarjoama ratkaisu?

Kilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa esitetty konsepti oli laajan insinööriryhmän ponnistelujen tulos. Toimialalta useiden vuosien aikana kerättyjen tietojen ja taitojen avulla suunnittelijatiimi pystyi yhdistämään uudenlaisia ja rohkeita ideoita todelliseen tuotanto- ja markkinapotentiaaliin.

Comatec Polandin toimitusjohtaja Elżbieta Helmisen mukaan oli suuri kunnia saada NCBR:n suositus ja kutsu kilpailutuksen seuraavaan vaiheeseen. Comatec Poland on ylpeä siitä, että sen ehdottamia ratkaisuja kilpailutuksessa esitettyihin vaatimuksiin arvostetaan. Seuraavaksi tiimi valmistelee kokonaiskonseptin, joka sisältää tarkat parametrit ajoneuvosuunnittelulle ja yksittäisille teknisille ratkaisuille.

”Olemme tietoisia, että kilpailijamme ovat suuria markkinatoimijoita, joten kilpailutuksen vaatimustaso on korkealla. Teemme mitä meidän on tehtävä vastataksemme tähän haasteeseen. Tiimi on jo todistanut tahtotilansa ja sitoutuneisuutensa tähän tehtävään”, Helminen summa kilpailutuksen tilanteen.

Kilpailutuksen jälkeen toteutettava projekti on osa EU-rahoitteista Älykkään kasvun toimenpideohjelmaa (Smart Growth Operational Programme). Koko projektin budjetti on 52 miljoonaa PLN.