Comatec tarkastaa pääkaupunkiseudun lähiliikennejunat

24.9.2020

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (JKOY) on valinnut Insinööritoimisto Comatecin kumppanikseen toteuttamaan pääkaupunkiseudun kaikki 81 lähiliikennejunaa sisältävän kaluston tarkastuskokonaisuuden. Toimittajan valinta perustui julkiseen EU-hankinnan mukaiseen kilpailutukseen.

Työ sisältää junien tarkastuksen sekä kaluston huollon ja kunnossapidon arvioinnin ennen uuden kunnossapitokauden alkamista. Asiakkaan tavoitteena on saada hyvä kokonaisnäkemys omaisuutensa kunnosta.

Ripeä aikataulu vaatii uudenlaisten työkalujen käyttöönottoa

JKOY:n asiakasvastaava, Comatecin suunnittelupäällikkö Mikko Mäkinen pitää projektin tiukkaa aikataulua positiivisena haasteena.

Yhtä junaa voidaan seisottaa varikolla vain 8 tuntia, jonka aikana meidän on huolellisesti läpikäytävä toista sataa tarkastettavaa kohdetta. Meillä ei ole mahdollisuutta tekemisen miettimiseen lennosta tai ylipäätään minkäänlaiseen tehottomuuteen suorituksessamme.”

”Ratkaisuna tähän haasteeseen käytämme pilvipohjaista tehtävä- ja raportointijärjestelmää, joka ohjaa tarkastajien työtä ja eliminoi erillisen raportointivaiheen kokonaan. Tarkastajat saavat palvelusta kännykkäänsä tarkastuskohteet ohjeineen etukäteen tarkoin suunnitellussa juoksutusjärjestyksessä. Kuittaamalla työt tehdyksi kommentein/valokuvin, syntyy saman tien automaattinen raportti.

Järjestelmää hyödyntämällä työn suoritus on selkeää ja suoraviivaista, ja tilaaja näkee työn edistymisen sekä tulokset palvelusta reaaliajassa. Lisäksi datasta voidaan luoda monipuolisesti analyysejä ja statistiikkaa, ja sitä voidaan siirtää muihin järjestelmiin sähköisesti esim. työmääräimiksi korjaustoimenpiteitä varten.” määrittelee käytettävän järjestelmän etuja Mäkinen.

Hankkeessa yhdistyy Comatecin kokonaisosaaminen

Hankkeen toteutuksessa yhdistyy Comatecin kalustotuntemus erilaisista tarkastus- ja suunnittelutöistä, etukäteissuunnittelu, nykyaikaisten digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja käyttäjäkokemuksen tuottaminen sekä tekijöille että tilaajalle. Samalla syntyy dataa hyödynnettäväksi analytiikassa ja oppimisessa.

”Tämä projekti on hieno esimerkki siitä, miten digitaaliset työkalut voivat tuottaa konkreettista arvoa ja ratkaisuja todellisiin käytännön tason ongelmiin. Olemme tehneet yhteistyötä JKOY:n kanssa jo pitkään, ja olemme iloisia tullessamme valituksi myös tähän projektiin.”, kiteyttää Mäkinen hankkeen alkumetreillä.

Junakalustoyhtiön toimitusjohtaja Yrjö Judström toteaa, että hanke antaa Junakalustoyhtiölle välttämätöntä ja tarpeellista tietoa Sm5-junakaluston kunnosta sopimuskauden vaihtuessa kesällä 2021. Tarpeellisten tarkastusten sisältö vielä täsmentyy yhteistyöprosessissa vuonna 2020 tehtävissä testikatselmuksissa.

Judström odottaa, että katselmuksista saatava kattava data antaa Junakalustoyhtiölle myös sekä yleisellä tasolla hyödyllistä tietoa Sm5-junayksiköiden elinkaarisuunnittelun pohjaksi että käytännön kunnossapidon tasolla hyödynnettävää tietoa kunnossapidon kehittämistä varten. Nyt toteutuva EU-kilpailuttamiseen perustuva hanke on luontevaa jatkoa Junakalustoyhtiö yhteistyölle Comatecin kanssa, joka alkoi jo Sm5-junayksiköiden hankintavaiheessa.

Työn toteuttavaan projektitiimiin kuuluvat Comatecissa Lauri Nurttila, Martti Majanto, Jari Kaurola, Mikke Nurminen sekä Antti Ojanen.