Kesätyöntekijöistä on Comatecilla moneksi

Comatecin kesätyöntekijöistä on moneksi

Comatec rekrytoi sekä ammatti- että korkeakouluista kesätyöntekijöitä useisiin toimipisteisiin ympäri Suomea. Tänä kesänä Comatecilla työskentelee eri alojen opiskelijoita muun muassa mekaniikkasuunnittelijoina, lujuuslaskijoina, sähkö- ja automaatiosuunnittelussa, hydrauliikkasuunnittelussa, teknisen dokumentaation parissa sekä konsernin henkilöstöhallinnossa, taloushallinnossa ja IT-osastolla.

LUT-yliopistossa konetekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Antti Jormalainen bongasi talvella Comatecin kesätyöhakukampanjan ja päätti laittaa hakemuksen sisään. Hän työskentelee kuluvan kesän lujuuslaskijana Comatecin Kuopion toimistolla. Tarkoituksena on jatkaa töitä vielä syksyllä opintojen viimeistelyn ohessa.

”Työpäivät koostuvat muun muassa laskentojen valmistelusta, tulosten analysoinneista ja raportoinneista, asiakkaiden kanssa viestittelystä ja palavereista. Täällä Kuopiossa meitä laskijoita on pienempi porukka, mutta teen töitä myös muilla Comatecin toimistoilla työskentelevien kanssa,” Antti kertoo.

Antti pitää Comatecin joustavuudesta ja siitä, että tarjolla on hyvin erilaisia työtehtäviä erilaisilta asiakkailta. ”Parasta työssäni ovat vaihtuvat projektit eri asiakkaille. On myös mukava päästä käyttämään koulussa opittuja asioita käytännössä. Koulussa opitun teorian skaalaaminen suurempiin kokonaisuuksiin on joskus haastavaa. Laskennassa joudutaan myös usein tekemään oletuksia, jotka eivät ole aina itsestään selviä.”

Mekaniikkaharjoittelijana työskentelevä Samu Kallio on työnkuvan monipuolisuudesta samaa mieltä: ”Monenlaiset projektit mahdollistavat monipuolisen osaamisen kartuttamisen. Kun tekee töitä useille eri asiakasyrityksille, tietoa ja osaamista kertyy monilta toimialoilta kaikenlaisista koneista ja kokonaisuuksista,” Samu miettii.

Projektityön haasteena Samu mainitsee sen, että erilaisia käytäntöjä pitää omaksua paljon ja nopeasti, sillä eri toimeksiantajilla on erilaisia firma-, toimiala-, sekä työtehtäväkohtaisia standardeja, ohjeita, määräyksiä ja ihan vaan tapoja hoitaa asioita. Kun projekteissa työskennellään lyhyempää pätkää useissa eri yrityksissä, niin joutuu olemaan ”uusi” työntekijä aina uudelleen.

Vaikka Samun kesän ensimmäisissä projekteissa on pohjimmiltaan kyse jonkinlaisesta suunnittelusta tai dokumentoinnista, ovat työt peruspäivän sisällön osalta olleet melko vaihtelevia. Suurin osa työpäivistä tähän mennessä on kulunut komennuksella laitossuunnittelun parissa. Tyypilliseen päivään sisältyy putkistojen, rakenteiden ja laitteiden sijoittelun suunnittelua. Laajojen laitospiirustusten tulkinta ja suunnittelu vaativat usein fyysisen kohteen luokse lähtemistä, joten myös tehdasvierailut ovat osa Samun toimenkuvaa. Tällä hetkellä Samu tekee etätöitä Lappeenrannassa, ja työpäivät kuluvat 3D-mallinnuksen parissa.

Samu opiskelee konetekniikan diplomi-insinööriksi ja maisteriopintojen ensimmäinen vuosi on takana. Maisterivaiheessa Samu on hakeutunut opiskelemaan mekatroniikkaa ja robotiikkaa painottavia opintomoduuleja.

”Opiskeluvuosien jälkeen hinku oman alan töihin oli kova, joten hain aktiivisesti kesätöitä alan yrityksistä. Comatecin ilmoituksen kohtasin yhdellä monista selailemistani työnhakusivustoista, ja pääsin hakemaani paikkaan,” Samu summaa.

Samun työ on luonteeltaan melko itsenäistä, joten kysyttävääkin ilmenee. Vastauksia on kuitenkin aina tarjolla, sillä laitossuunnitteluprojektissakin työskennellään vanhemman suunnittelijan ohjauksessa.

”Olen huomannut, että Comatecilla on olennaisia ominaisuuksia, joita työnantajalta toivon ja arvostan: comateclaisilla on hyvä yhteishenki ja kommunikaatio toimii. Pidän myös siitä, että työnteko täällä on monipuolista ja joustavaa ja omia aivoja saa käyttää vapaasti.”

Noora Puurunen opiskelee konetekniikan insinööriksi Tampereen Ammattikorkeakoulussa ja työskentelee IT-spesialistina Tampereen toimistolla. Noora on aiemmalta koulutukseltaan 3D-tulostuksen ja -mallintamisen artesaani, ja syventää nyt tekniikan osaamistaan opintojen kautta.

Comatecilla oli kesälle tarjolla useita erityyppisiä työtehtäviä. Hakijan antaessa luvan hänen tietonsa ovat rekrytointijärjestelmässä, josta sopivaa osaamista voidaan hyödyntää koko konsernin laajuudelta.

”Laitoin kesätyöhakemuksen Comatecin suunnittelu- ja dokumentaatiopuolelle, mutta osaamiseni sopi myös IT-osaston tarpeisiin. Minuun oltiin keväällä Comatecista yhteydessä ja kysyttiin, olisinko kiinnostunut tekemään töitä PDM-järjestelmien kanssa töitä kesällä. Ja toki kiinnostuin, onhan SolidWorksin ja muiden PDM:ien kanssa puuhastelu todella mielenkiintoista,” kertoo Noora.

Työssään Noora käy läpi Comatecin nykyistä osto-osavarastoa PDM:n puolella sekä inventoi ja päivittää SolidWorksin lisäosia. Lisäksi hän on mukana erilaisissa asennuksissa, ohjeistuksissa ja avustaa PDM -ongelmien sekä hallinnan kanssa. Noorankin työ on suurimmaksi osaksi itsenäistä työskentelyä, mutta yhdessä työkavereiden kanssa kuitenkin ratkotaan eteen tulevia työpulmia ja haasteita.

”IT-osastomme porukka on mukavaa ja avuliasta. Aina löytyy aikaa auttaa, jos apua tarvitsee,” Noora kehaisee.

Usein kesätyö on alku pidempään urapolkuun ja moni nykyinen comateclainen onkin aloittanut uransa opintoihin liittyvän harjoittelun tai opinnäytetyön tekemisen kautta. Myös Nooran kokemukset työnantajastaan ovat positiivisia ja katse on jo ensi kesässä.

”Täällä on mukavat työkaverit, joiden seurassa saa olla oma itsensä. Arvostan myös sitä, että olen aidosti päässyt oppimaan uutta ja kehittämään osaamistani. Tulisin mielelläni ensi kesänä takaisin tekemään seuraavan harjoittelun, ja suosittelen muillekin Comatecia työpaikkana,” Noora tiivistää.

 

Comatecin avoimet työpaikat rekrysivuiltamme.  Aiheesta myös LinkedIn-sivuillamme.