Muutoksia emoyhtiön hallituksessa

Comatec-konsernin emoyhtiön, Insinööritoimisto Comatec Oy:n hallituksen kokoonpano on muuttunut toukokuussa 2021. Jorma Nordfors on jäänyt pois emoyhtiön hallituksesta ja hänen tilalleen on nimetty KTM, eMBA, HHJ Kristiina Michelsson.

Kristiina Michelsson on hallitusammattilainen, jolle on kertynyt vahva kokemus eri toimialoilla toimivien yritysten hallitustyöskentelystä. Päätyössään Michelsson toimii Tekonivelsairaala Coxa Oy:n toimitusjohtajana, ja hänellä on vahva johtajakokemus julkiselta sektorilta sekä terveydenhuollon yksityiseltä palvelusektorilta. Taustansa ja kokemuksensa perusteella Michelsson tuo hallitukseen erityisesti työntekijöiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvää näkemystä muun strategisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän osaamisen lisäksi.

“Hallituksen vastuulla on yrityksen jatkuva menestyminen. Olen innoissani päästessäni kehittämään Comatecin kaltaista asiantuntijataloa”, kertoo Michelsson.

Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Leino, Lasse Mitronen, Matti Sommarberg ja Marko Pennanen.