Comatec Groupille on myönnetty ISO 9001:2008 -johtamisjärjestelmäsertifikaatti

Comatec Groupille on 27.10.2015 myönnetty ISO 9001:2008 -johtamisjärjestelmäsertifikaatti. Sertifiointi on ulkopuolisen arvioijan todistus siitä, että konsernin johtamisjärjestelmä ja sen mukainen toiminta on asiakaslähtöistä, ja toimintaa kehitetään järjestelmällisesti. Comatec Groupin sertifioinnin suoritti DNV GL.

Comatecin asiakkaille sertifioitu toiminta ilmenee tehokkaasti ja yhdenmukaisesti toteutettuina palveluina, sekä toimintaprosessien ja laadun jatkuvana kehittämisenä.