Vierivä kivi ei sammaloidu

Yritysostot ovat Comatecissa keskeinen tulevaisuuden tekijä

Comatec on kautta vuosien kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin. Kahdeksankymmentäluvun loppuvuosista alkaen yrityskauppoja on tehty yli kolmekymmentä ja vuoden 2019 puolella kauppoja on toteutunut jo kolme. Uusien kauppojen myötä Comatec Groupin henkilöstömäärä on kivunnut yli kuudensadan, ja toimintaa on nyt myös Romaniassa.

Deemec Oy:n Evac-tiimissä on positiivista draivia.

Strategista kasvua

Konsernin toimitusjohtajan Aulis Asikaisen mukaan yrityskauppa on strategisesti perusteltu vaihtoehto, kun tavoitteena on kasvu ja erityisesti laajeneminen uusille markkinoille.

– Koko yrityksen toiminnan ajan meillä on ollut ajatus, että yrityskaupoista ei kieltäydytä, jos se sopii toimialojen bisnekseen, tuo uusia työntekijöitä tai muuta lisäarvoa yritykselle, Asikainen summaa.

Asikaisen mukaan on tärkeää olla rönsyilemättä tuntemattomille toimialoille tai tavarakauppaan. Samalla myös hinnan ja tuotto-odotusten täytyy täsmätä, että kauppa tuottaa todella uutta bisnestä konsernille eikä osoittaudu pelkäksi kuplaksi. Valtaosa toteutuneista kaupoista on ollut liiketoimintakauppoja, joiden mahdollistama poistojen osuus jää yhtiöön ”kehitysrahaksi”.

Kaupan jälkeenkin yrityksen on istuttava Comatecin toimintamalliin. Tämä vaatii tyypillisesti erilaisten toimintatapojen integroitumista ja muutoksia, joiden läpimenoon voi mennä vuosia.

– Kolmen vuoden aikaperspektiivi on hyvä mittari, siinä nähdään miten yhteiselo ja mahdollinen sulautuminen sujuu. Välillä on raadollista, mutta joskus on myös tarpeen, että vanhat koirat eivät jää nurkkiin pyörimään, summaa Asikainen.

Vierivä kivi ei sammaloidu

Comatecissa kasvuhakuisuus on selkäytimessä ja kasvua tavoitellaan tulevaisuudessakin myös yritysostoin. Fokus on kuitenkin kansainvälistymisen vahvistumisessa. Mikään tietty toimiala ei ole erityisesti kiikarissa vaan intressinä on kehittää kaikkia toimialoja sen mukaan, millaisia mahdollisuuksia eteen tulee. Strategian mukaisesti kiinnostavia kohdealueita on Euroopassa, jossa aikaerot ja kulttuuri verrattuna esimerkiksi Aasiaan on lähempänä meidän omaamme.

– Kansainväliset yrityskaupat ovat ihan oma lukunsa. Tarvitaan peruskauppaa paljon enemmän tietoa kulttuurista, liiketoimintatavoista, työmarkkinoiden tilanteesta ja poliittisesta ilmastosta, Asikainen linjaa.

Meriteollisuuden taitaja Deemec

Uusin tulokas Comatec-konsernissa on Hyvinkäältä käsin toimiva Deemec Oy. Yhtiö on kunnianhimoinen suunnittelu- ja projektipalvelujen tuottaja erityisesti mekaniikkasuunnittelussa, sähkö- ja automaatiosuunnittelussa, teknisessä dokumentoinnissa ja 3D-visualisoinneissa. Yksi Deemecin keskeisistä asiakkaista on maailman johtava meri- ja offshore-alan cleantech-toimittaja Evac.

Deemecille siirtyminen osaksi isompaa konsernia merkitsee erityisesti leveämpiä hartioita ja laajempaa palveluvalikoimaa myös yhtiön omille asiakkaille.

– Kyllä kasvun mahdollisuudet ovat paremmat osana isompaa yhtiötä. Ei iso pörssiyhtiö välttämättä halua ostaa pieneltä toimijalta, toteaa Deemecin toimitusjohtaja Sami Rajala syitä kaupan syntymiselle.

Deemec ja Comatec ovat olleet tietyillä toimialoilla aikaisemmin kilpailijoita, mutta nyt yhteinen synergia ja mahdollisuudet lisäarvolle asiakkailla on löydetty heti. Rajalan mukaan ovet uusiin asiakkaisiin ovat auenneet ja Deemec on jo päässyt neuvottelemaan suunnittelutyöstä uusiin pöytiin.

Asiakkuuksien ja myyntimahdollisuuksien lisäksi isosta talosta löytyy merkittävää apua sopimuspuolelle ja eri tukifunktioihin kuten henkilöstöhallintoon. Lisäksi iso talo tuo mukanaan uusia suunnittelumahdollisuuksia ja mahdollisia uusia urapolkuja henkilöstölle.

Vaikka myynti on Deemecin näkökulmasta positiivinen asia, on se ollut iso päätös perustajaosakkaille.

– Kun porukasta lähes puolet on omistamassa yhtiötä, keskustelua toki syntyi. Hyödyt ja mahdollisuudet voittivat kuitenkin, kun tavoitteena on kasvu myös Deemecissä, Rajala summaa.

Katse Romaniassa

Deemecin myötä Comatec konsernina laajenee uusiin maihin ja toimintamaaksi tulee Romania. Tällä hetkellä yksi Deemecin pääasiakkaista työllistää koko Romanian lähes kymmenen hengen porukan mekaniikkasuunnittelun ja teknisen dokumentoinnin toimeksiannoissa.

Kasvu on tavoitteena myös Romanian toimipisteessä Brasovissa. Rajalan mukaan tavoitteena on työllistää vähintään 20 henkilöä muutaman vuoden sisään.

– Romaniassa pystymme tarjoamaan asiakkaille työtä edullisemmin. Lisäksi suunnittelijoiden saatavuus on toistaiseksi vielä parempi kuin Suomessa. Brasov perinteisenä teollisuus- ja yliopistokaupunkina on potentiaalinen kasvun keskus, ja monet kansainväliset suuret toimijat, kuten saksalainen autoteollisuus teettävät alihankintatyötä kaupungissa, Sami Rajala määrittelee sijainnin etuja.

TEKSTI Maria Uurto
KUVAT Deemec Oy