VR FleetCare ja Comatec: Vuosia kestänyt yhteistyö kasvamassa strategiseksi kumppanuudeksi

VR FleetCare on VR Groupin tytäryhtiö, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa raidekaluston huolto, elinkaaren hallinta ja modernisointihankkeet. Comatec on jo pitkään toiminut VR FleetCaren suunnittelukumppanina, ja yhtiöiden samankaltaisten kasvutavoitteiden myötä yhteistyö on syventymässä strategiseksi kumppanuudeksi.

Kahdenkeskisen puitesopimuksen mukaisesti Comatec toimittaa VR FleetCarelle jatkuvasti kunnossapitoon ja elinkaaren hallintaan liittyviä suunnittelu- ja selvitystöitä. Comatecin suunnittelupäällikkö Lauri Nurttila pitää yhteistyötä monella tavalla merkittävänä.

”VR FleetCare on käytännössä Suomen ainoa ja siksi tärkeä raidekaluston kunnossapidon asiantuntija, jonka teknologiaosaaminen on huippuluokkaa. Jatkuvan yhteistyön myötä meidän on ollut mahdollista ylläpitää ja kehittää myös omaa, voimakkaasti standardoidun raidekaluston suunnitteluosaamistamme. Uskon, että vuosien aikana rakentunut molemminpuolinen luottamus mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja uudet avaukset myös projektiliiketoiminnan puolelle”, hän sanoo.

 

Kasvua projektiliiketoiminnasta

VR FleetCare yhtiöitettiin vuoden 2019 alussa ja toimii nyt VR Groupin tytäryhtiönä. Yhtiöittämisellä tavoitellaan pääasiassa liiketoiminnan kansainvälistä kasvua lähialueilta ja myös muusta raideliikenteestä.

”Aikaisemmin kunnossapitoyksikön tärkein ja lähestulkoon ainoa tehtävä oli huolehtia VR:n oman junakaluston kunnossapidosta. Yhtiöittämisen myötä meidän on ollut mahdollista etsiä kasvua myös muiden raideliikenteen toimijoiden joukosta, ja tästä hyvänä esimerkkinä on parhaillaan käynnissä oleva Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen metrojunien peruskorjausprojekti. Comatec oli mukana projektin suunnittelu- ja protovaiheessa ja uskon, että teemme vastaavaa yhteistyötä jatkossakin”, VR FleetCaren Junakalustopalveluiden projektiliiketoiminnan vetäjä Teemu Halonen sanoo.

Vuonna 2019 käynnistynyt peruskorjausprojekti saadaan päätökseen vuoden 2023 kesäkuuhun mennessä. Siinä 102 metrojunaa päivitetään tähän päivään uusimalla muun muassa matkustajainformaatiojärjestelmä, matkustamon sisustus sekä ohjaamotilat.

VR FleetCaren ensimmäinen kansainvälinen ponnistus puolestaan oli norjalaiselle VY-konsernille toimitettu kahdeksan makuuvaunun modernisointiprojekti. Kattava projekti sisälsi muun muassa pintakäsittelyt, palonilmaisin- ja sähköjärjestelmien päivityksen, valaistuksen ja kaideratkaisut sekä ovijärjestelmän uusinnan.

”VY Tågin vaunut ovat olleet liikenteessä nyt muutaman kuukauden ja olemme saaneet asiakkaalta hyvää palautetta niin projektinhallinnasta kuin lopputuloksestakin. Kiitos kuuluu myös Comatecille, joka toimi pääyhteistyökumppaninamme suunnittelun osalta,” Halonen kertoo.

 

VR FleetCare ja Comatec: Vuosia kestänyt yhteistyö kasvamassa strategiseksi kumppanuudeksi

Suunnittelukumppanilta vaaditaan monipuolista osaamista

Raidekaluston kunnossapidon, elinkaarihallinnan ja modernisointiprojektien suunnittelussa pyritään aina turvallisuutta ja asiakaskokemusta parantaviin, kestävää kehitystä tukeviin sekä elinkaarikustannuksiltaan kannattaviin ratkaisuihin.

”Projekteillemme on tyypillistä, että osaamista tarvitaan laidasta laitaan. Automaation ja älykkäiden ratkaisujen lisääntymisen myötä erityisesti sähkösuunnittelu- ja ohjelmointiosaamisen merkitys on viime aikoina kasvanut. Raideliikenne on jo itsessään vähäpäästöistä, mutta erityisesti elinkaarihallinnan avulla pyrimme kasvattamaan raidekaluston käyttöikää entisestään,” Halonen kuvailee.

Raideliikenne kalustoineen on EU-tasolta voimakkaasti säänneltyä toimintaa.

”Sääntelyn ja standardoinnin taustalla on liikenneturvallisuus. Kalustomodernisointien suunnitteluun standardointi vaikuttaa hyvinkin paljon, sillä kaikki vaunuun tehtävät muutokset tulee hyväksyttää viranomaistahoon verrattavalla riippumattomalla arviointitaholla. Comatecin pitkästä kokemuksesta on tässäkin tapauksessa hyötyä, sillä standardien hyvä tuntemus sujuvoittaa suunnitteluprosessia merkittävästi,” Halonen huomauttaa.

 

Kansainväliset projektit vaativat leveitä hartioita

VR FleetCaren kasvutavoitteet kohdistuvat erityisesti kansainvälisille markkinoille – Pohjoismaihin, Baltiaan ja jopa Keski-Eurooppaan. Jo kilpailutuksiin osallistuminen on Teemu Halosen mielestä ollut opettavaista ja tulokset lupaavia.

Kilpailutukset ovat hyvin vaativia, sillä toimittajia haastetaan alusta asti esittelemään innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, ja toisaalta myös toimitusvarmuus ja luotettavuus punnitaan jo tarjousvaiheessa tarkasti.

”On erittäin tärkeää, että saamme omiin hartioihimme leveyttä kumppaniverkostostamme – yhtä lailla tarjottavien ratkaisujen kuin riskienhallinnan ja uskottavuuden näkökulmasta. Näen, että Comatecilla on hyvät edellytykset lähteä entistä vahvemmin mukaan kansainvälisiin projekteihimme. Myös vuosien yhteistyön myötä rakentunut luottamus lisää kiinnostustamme nykyistä strategisempaan kumppanuuteen,” hän sanoo.

 

Teksti: Marianne Valta
Kuvat: VR FleetCare