Ylläpitosuunnittelulla kilpailukykyä

Yhä useammat yritykset ostavat ylläpitosuunnittelun siihen erikoistuneilta kumppaneilta. Pyrkimyksenä on silloin tehostaa omaa toimintaa ja hakea joustoja toimintamalleihin.

Käytännössä kaikilla koneilla, laitteilla, järjestelmillä ja prosesseilla on elinkaari, joka tulee jossain vaiheessa väistämättä loppupäähänsä. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tuotannon ylläpitosuunnittelulla tuetaan ja pidennetään elinkaarta ja valmistaudutaan hallitusti elinkaaren loppupäässä tehtävään uusimiseen.

Ylläpitosuunnittelulla varmennetaan tuotantolaitteiden toimintakyky ja kasvatetaan sitä kautta tuottavuutta sekä pidennetään laitteiden käyttöikää. Sen avulla voidaan nostaa tuotannon tehoa ja kapasiteettia. Tuloksena syntyy selvää säästöä kustannuksissa – tuotteen koko elinkaaren ajan.

Tuotannon ylläpitosuunnittelussa on oikeastaan kaksi puolta. Suunnittelu ehkäisee rikkoutumista ja toisaalta rikkoutumiseen voidaan varautua suunnittelulla. Jos isossa monimutkaisessa prosessilinjassa sattuu ennakoimaton rikkoutuminen, se on monesti hyvin kallista. Prosessin pysäyttäminen on oma juttunsa ja toisaalta korjauksen aikainen seisokki maksaa. Säästöä syntyy hallittavuudella.

Ylläpitosuunnittelun avulla tiedetään laitteet ja komponentit, joiden elinkaari on lopussa ja ne voidaan korvata huoltoseisokkien aikana uusilla, jolloin ikäviä ennalta arvaamattomia kalliita rikkoutumisia ei pääse tapahtumaan tai ainakin niitä pystytään vähentämään. Jos ennakoimattomia rikkoutumisia tapahtuu, on tärkeää pystyä reagoimaan tilanteeseen nopeasti, johon lähellä asiakasta toimiva kumppani pystyy.

Kun tuotannon ylläpitosuunnittelu ostetaan palveluna, se on tehokasta ja ennustettavaa. Parhaimmillaan yritys saavuttaa merkittäviä hyötyjä omassa toiminnassaan. Yritys tietää kustannukset, eikä työ sido sen omia resursseja. Erikoistunut toimittaja tuntee asiakkaansa toimialan, tuotteet ja toimintatavat. Erikoistuneella kumppanilla voi olla sellaista teknologiaosaamista, jonka hyödyntäminen lisää tuotantoprosessin sujuvuutta.

Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla pystytään parantamaan kokonaishyötysuhdetta, joka koostuu tehokkuudesta, ajasta, käytettävyydestä ja laadusta. Näistä saadaan mitattavissa olevia lukuja, joilla voidaan osoittaa asiakkaan saama liiketaloudellinen hyöty.