CleverBin -teknologia tehostaa pientarvikkeiden toimituksia

comatec ferrometal cleverbin 1600

Monenlaisten kiinnitys- ja pientarvikkeiden toimittajana tunnettu Ferrometal Oy on tuonut markkinoille uuden järjestelmän teollisuuden pientarvikkeiden ja materiaalilogistiikan hallintaan. CleverBin -ottolaatikko ennakoi ja toteuttaa kriittisten C-osien täydennykset automaattisesti paikasta riippumatta.

Kaikissa Clever-ratkaisujen sovelluksissa on älykäs lukijasilmä, joka tarkkailee tavaramäärää. Tavaroiden laadulla ei ole väliä; ne voivat olla esimerkiksi laatikoita, pulloja, kiekkoja, komponentteja tai vaikka kuormalavoja. Kun tilauspiste alittuu, järjestelmä generoi ostotilauksen automaattisesti ERP-järjestelmään mobiiliyhteyden kautta. Ferrometal tai muu tavarantoimittaja toimittaa täydennyksen, ja hyllytys hoidetaan sovitusti.

”Täydennystilaus saadaan lähtemään automaattisesti, kun jokin tarvike on loppumassa varastosta. Tilaamista varten ei tarvitse palauttaa tyhjää laatikkoa palautusasemaan tai lukea tuotteen viivakoodia,” Ferrometalin toimitusjohtaja Mika Brandt toteaa.

Nopean ja ennakoivan järjestelmän avulla paitsi tehostetaan tuotantoa, myös vähennetään varaston arvoa. Laatikoiden koko ja määrä saadaan optimoitua tuotantoprosessin tarpeiden mukaan. CleverBin –järjestelmällä pystytään hallitsemaan laajojakin nimikekokonaisuuksia erittäin kustannustehokkaasti. Järjestelmä tuo kaivattua ennakoitavuutta, jolla vältetään esimerkiksi isojen komponenttivarastojen käyttäminen.

Varastolaatikko eliminoi viiveet ja virheet

CleverBin -järjestelmä perustuu varastolaatikkoon asennettuun optiseen anturiin, joka seuraa laatikossa olevien pientarvikkeiden määrää. Järjestelmä eliminoi viiveet ja varmistaa, että tuotteita on riittävästi, mutta ei liikaa. Myös virheet minimoituvat, sillä kenenkään ei tarvitse hoitaa mitään vaihetta manuaalisesti.

Järjestelmää ohjataan etänä ja sen monitorointi on hallinta- ja vuorovaikutustyökalu, jolla pystytään ohjelmoimaan sensoreita ja muuttamaan mittausetäisyyksiä. Monitorointi toimii verkkoselaimessa selkeällä käyttöliittymällä. Monitoroinnissa voidaan asettaa erilaisia raja-arvoja nopeasti ja hitaasti kiertäville tuotteille. Kertyvän datan pohjalta voidaan tarvittaessa raja-arvoja tarvittaessa muuttaa ja asettaa näin varaston kierto optimaaliseksi.

Comatec on ollut mukana CleverBin -järjestelmän suunnittelussa, laitteiden ja ohjelmistojen tuotekehityksessä sekä laitetuotannon järjestämisessä. Pitkän yhteistyön puitteissa on hyödynnetty laajasti konsernin eri osaamisalueita.

”Yhteistyö on ollut pitkäjänteistä ja tiivistä. Ferrometalin ideoiden, toiveiden ja vaatimusten pohjalta asiantuntijamme ovat päässeet toden teolla käyttämään osaamistaan ja löytäneet myös oman roolinsa tiimissä,” kertoo Comatec Automation Oy:n liiketoimintapäällikkö Tommi Ojala.

”Olemme ylpeitä yhteistyön tuloksista ja kiitollisia mahdollisuudesta syventää osaamistamme useilla eri teknologian alueilla.”

Järjestelmää voidaan muokata kunkin asiakkaan ja prosessin tarpeiden mukaan. Suunnittelussa huomioidaan millaiseen layoutiin ja toimintaan asiakas haluaisi mennä, paljonko nimikkeitä on ja millaisia kiertotavoitteita niillä on sekä mitä mahdollisia pullonkauloja prosessissa voi olla.

”Optisen sensorin ympärille rakennetun Clever-palveluratkaisun kehittäminen alkoi teollisten asiakkaiden tarpeista. Olemme tuoneet teollisuuteen käytännön sovelluksia, jotka vähentävät hukkaa kuten odottelua ja haeskelua eli toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti,” kertoo Mika Brandt.

CleverBinin käyttökohteita on rajattomasti: teollisuudessa sisälogistiikka ja kokoonpano, erilaiset vähittäisliikkeet, projektipuolella rakennustyömaat, asennusautot ja kontit sekä jopa sairaalat. Clever-järjestelmä soveltuu lähes kaikille toimijoille, jotka haluavat panostaa kestävään kehitykseen – ovat volyymit sitten isot tai pienet. Ratkaisun ekosysteemikokonaisuus pientarvikkeiden hallintaan rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

”CleverBinillä pystytään tuottamaan asiakkaalle aidosti kestävää lisäarvoa reaaliaikaisuudella, läpinäkyvyydellä ja ennakoinnilla ja samalla optimoimaan varaston arvoa luotettavasti ja ilman tavarapuutteita,” toteaa Brandt.

Osa globaalia Würth-konsernia oleva Ferrometal Oy on edelläkävijä kiinnitystavaroiden ja pientarvikkeiden logistiikan hallinnoinnissa. Yritys palvelee Itämeren alueella teollisuuden, rakennussektorin ja jälleenmyynnin asiakkaita. Vahvan tuotelaadun hallinnan lisäksi Ferrometalin vahvinta osaamista on IoT-pohjaisten ratkaisujen kehittäminen asiakkaiden prosesseja ja liiketoimintaa tehostamaan. Kuluttajille on tuttu Ferrometalin helppokäyttöinen Fixmaster -kiinnitystarvikebrändi.

Ferrometalin kehittämät Clever-ratkaisut on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa ja ottaa kaiken hyödyn irti automatisoidusta tilaus-toimitusketjusta.