Comatec Groupin projektimalli

Nykymaailmassa projekteja toteutetaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Projektit ovat luonteeltaan monimutkaisempia, vaativampia ja vaihtelevampia. Kansainvälistä kasvua tavoitteleva liiketoiminta asettaa korkeita vaatimuksia projektien laatuun ja hallintaan. Mitä kompleksisempi projekti on, sitä suurempi riski siihen sisältyy. Comatecin projektipalveluilla vastataan asiakkaiden liiketoiminnassaan kohtaamiin haasteisiin.

Asiakkaidemme liiketoiminnassa on tunnistettavissa haasteita, joihin projektiosaamisemme pyrkii vastaamaan. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti muun muassa digitalisaation lisääntyessä. Projektien kasvanut kompleksisuus ja monitoimitusprojektit vaativat laaja-alaista osaamista ja tuntemusta eri toimialoilta.

Muutokset liiketoiminnassa ovat jatkuvia ja se kasvattaa vaatimuksia kaikelle toiminnalle. Projektiorganisaatiot ovat kasvaneet ja niiden tuloksellinen johtaminen on haasteellista. Organisaatiorakenteiden keventäminen ja resurssien uudelleen jakaminen saattaa olla tarpeellista.

Projektitoimitukset ja niiden budjetit ovat entistä suuremmat, mikä lisää kustannuspaineita.  Tästä syystä projektien kannattavuutta pitää jatkuvasti parantaa. Toimimme globaalissa ympäristössä, joten projektitoimitukset ovat yhä kansainvälisempiä ja niihin liittyvät oleellisesti projektitoimituksia säätelevä lainsäädäntö sekä sopimustekniset asiat ja niiden riskit.

Kompleksista projektia hallitaan yhdessä kumppanin kanssa

Asiakkaidemme yleisimpiä projektikokonaisuuksia ovat tuotekehitysprojektit, laajat toimitusprojektit, niiden osakokonaisuudet ja erilaiset muutostilanteet. Toteutettava projekti voi olla yksittäinen tai koostua useista suuremmista, toisiinsa yhdistettävistä kokonaisuuksista.

Räätälöimme projektinhallintapalvelut yksilöllisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tämä varmistaa, että projekti on laadukas ja kilpailukykyinen. Comatecin projektivastuullinen projektipäällikkö kokoaa tarvittavat eri toimialojen asiantuntijat projektin käyttöön.

Comatecilta löytyy laaja-alaista osaamista useilta eri toimialoilta. Voimme tuoda projektiin myös näkemystä asiakkaamme toimialan ulkopuolelta.

Tuotekehitysprojekteissa tarjoamme asiakkaallemme teknologiaosaamista, joka on parhaimmillaan kertynyt vuosikymmeniä. Osaamisemme koostuu mekaniikasta, hydrauliikasta, sähkö- ja automaatiosta, ohjelmoinnista ja projektinhallinnasta.

Pitkäaikaisen ja vahvan kokemuksemme ansiosta tunnemme asiak-kaidemme toimintaympäristöt, tuotekehitysprosessit ja tuotteiden olosuhteet. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan strategiset tarpeet ja tuotteiden ja ratkaisujen roolin osana strategiaa. Pystymme tunnistamaan projektissa tarvittavat kyvykkyydet ja yhdistämään osaamisemme, ihmiset ja ratkaisut asiakkaallemme arvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi.

Toimimme siellä missä asiakkaammekin. Palveluitamme on saatavissa paikallisesti läheltä asiakasta ja kaikki osaamisemme on käytössänne myös konsernitasolla. Toteutamme asiakasprojekteja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Vaihtoehtoisia toteutusmalleja

Tarjoamme eri toimialoilla toimiville asiakkaillemme yksilöllisen tarpeen mukaan räätälöityjä projektinhallintapalveluita. Vaihtoehtoisia toteutusmalleja saadaan yhdistämällä vahva projektiosaamisemme, asiantuntijatiimimme sekä liiketoimintaymmärryksemme.

EPCM-kokonaisvastuuprojektit (Engineering, Procurement and Construction Management) ovat laajin Comatecin tarjoama vaihtoehto projektin hoitamiseksi. Tällöin kokonaisvastuullinen projektikoordinaattori vastaa toimituskokonaisuuden perussuunnittelusta, tarjouspyynnöistä, sopimusneuvotteluista, teknisestä toteuttamisesta ja valvonnasta. Myös käyttöönotto ja koulutus kuuluvat usein tähän toimituskokonaisuuteen.

EPCM-palvelumallin ansiosta projektin kokonaiskustannukset saadaan jopa 10–20 prosenttia pienemmiksi kuin perinteisessä EPC-mallissa. EPCM-palvelumallin etuja ovat myös selkeät vastuurajapinnat, rahoituksen joustavuus sekä mahdollisuus käyttää enemmän paikallisia palveluntarjoajia.

Projektinhoitopalveluissamme asiakkaamme saa käyttöönsä projektinhallintapalveluiden asiantuntijat, jotka vastaavat koneiden ja laitteiden suunnittelun, hankinnan sekä asennusten yhteensovittamisesta ja hallinnasta kokonaisuutena. Comatecin ammattilaiset toteuttavat asennustyön käytännön järjestelyt sekä valvovat asennuksen työmenetelmiä, aikataulua, laatua ja kustannuksia asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Comatecin projektinhoitopalvelumalli vapauttaa asiakkaan resursseja oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen sillä välin, kun osaajamme vastaavat projektin laadusta ja suorituskyvystä.

Suunnitteluprojektiinsa asiakkaamme saa osaamisalueidemme palveluita selkeästi määriteltynä ja paketoituna projektina. Oma nimetty projektipäällikkö vastaa palveluiden yhdistämisestä ja toteuttamisesta. Suunnitteluprojekti voi muodostua esimerkiksi tuotekehitysprojektista, tuotteen tai tuotanto-teknologian räätälöinnistä, lokalisoinnista tai detaljisuunnittelusta.

Projektin kokonaisuuden johtamisella hallitaan projektin aikatauluun tai budjettiin vaikuttavia riskejä, lyhennetään testausaikaa ja tuotetaan laadullisesti parempia tuloksia.

Tutustu referensseihimme.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN