Comatecin laaja-alainen erikoisosaaminen nostaa ohjaamosuunnittelun uudelle tasolle

Comatecin pitkä kokemus työkoneiden parista luo vahvan pohjan ammattitaitoiselle ohjaamosuunnittelulle. Tuotamme räätälöityä palvelua esimerkiksi ohjaamon käyttöliittymään, ilmastointiin, kiinnityksiin tai työturvallisuuteen liittyvissä kehitystarpeissa, mutta hallitsemme myös kokonaisvaltaisen suunnittelun laitevalmistajan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Haastavissa ohjaamosuunnitteluprojekteissa Comatecin vahvuus on talon sisäisen asiantuntijaverkoston laaja-alainen osaaminen. Saman katon alla työskentelee muun muassa ajoneuvo- ja konetekniikan, materiaalitekniikan, lujuuslaskennan, ohjelmoinnin ja automaation ammattilaisia.

”Tuomme joustoa ja erikoisosaamista laitevalmistajien ohjaamosuunnitteluun ja huomioimme työssämme aina sekä tuotekehityksen että yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Keskeinen osa työtämme on tuottaa asiakkaallemme lisäarvoa: on se sitten ohjaamon käytettävyyttä, ergonomiaa ja työskentelytehokkuutta lisääviä innovaatioita, silmää hivelevää muotoilua tai kustannusten ja tuotannollisten seikkojen huomioimista suunnittelussa,” kertoo liiketoimintapäällikkö Sami-Jussi Hollo Comatecilta.

Digitalisaatio lisää ohjaamosuunnittelun vaatimuksia

Lähes 15 vuotta Comatecilla työkoneiden mekaniikkasuunnittelun parissa työskennellyt projekti-insinööri ja ajoneuvomuotoilija Jukka Ossi on uransa aikana osallistunut useisiin ohjaamosuunnittelun projekteihin.

”Kahta samanlaista toimeksiantoa ei todellakaan ole ollut! Olen suunnitellut paljon mekaanisia yksityiskohtia kuten ohjaamon kiinnityksiä runkoon, hätäpoistumisteitä sekä erilaisten ulkopuolisten komponenttien kuten valojen ja suojarautojen kiinnityksiä. Viime vuosina digitalisaatio on muuttanut ohjaamosuunnittelua valtavasti ja tänä päivänä tehdäänkin paljon työtä käyttöliittymien ja erilaisten hallintalaitteiden sijoittamisen parissa,” hän sanoo.

Teknologinen kehitys ja tiukentuvat turvallisuusstandardit vaikuttavat osaltaan ohjaamosuunnitteluun. Näytöt ja hallintapaneelit haukkaavat suuren osan ohjaamon varsin pienistä tiloista, mutta toisaalta vaatimukset turvallisten ja miellyttävien työskentelyolosuhteiden turvaamiseksi kasvavat kaiken aikaa.

”Koen tärkeäksi kehittää omaa osaamistani jatkuvasti ja pysyä ajan tasalla myös muiden suunnittelualojen uusista tuulista. Itse suoritin hiljattain ajoneuvomuotoilijan tutkinnon ja olen ilokseni päässyt tekemään useampiakin enemmän muotoiluun keskittyviä toimeksiantoja ohjaamosuunnittelun parissa. Kaiken kaikkiaan työ vaatii monipuolista osaamista, mutta on juuri sen vuoksi kiinnostavaa,” Jukka sanoo.

Ohjaamosuunnittelu on monialaista yhteistyötä

Cabin design is multidisciplinary collaboration

EU:n koneturvallisuusdirektiivin mukaan työkoneiden ohjaamot on suunniteltava niin, että kuljettaja on suojassa putoavilta ja tunkeutuvilta esineiltä sekä koneen kaatuessa. Tämän vuoksi ohjaamorakenteet ovat pitkälti vakiintuneita, ja suunnittelussa pääpaino on erilaisissa muutos- ja lisävarustelutarpeissa.

Comatecilla mekaniikkasuunnittelijana työskentelevä Jouni Virtanen antaa esimerkin projektista, jossa asiakkaan jo tuotannossa olevaan työkoneeseen suunniteltiin äärimmäisiin työskentelyolosuhteisiin soveltuva räjähdyksenkestävä turvakehikko.

”Vaatimukset olivat varsin hurjat: ohjaamon ympärille sijoitettavan kehikon tuli pysäyttää 300 kilometrin tuntinopeudella sinkoavan noin jalkapallon kokoisen kiven tunkeutuminen ohjaamoon,” Jouni kertoo.

”Kehikon kestävyys oli haaste sinänsä, mutta erityistä päänvaivaa aiheutti myös sen kiinnityksen suunnittelu – turvallisuustestattuun ja -hyväksyttyyn korirakenteeseen ei saa tehdä muutoksia ja siksi kiinnityksessä tuli hyödyntää korin olemassa olevia rakenteita. Toimeksiannon vaativuudesta huolimatta onnistuimme suunnittelussa ja suojakehikko vastasi asiakkaan odotuksia niin turvallisuuden kuin ulkonäönkin suhteen,” hän jatkaa.

Jouni nostaa onnistumisen keskeisiksi elementeiksi monipuolisen osaamisen ja saumattoman yhteistyön niin asiakkaan kanssa kuin talon sisällä.

”Oma kokemukseni ajoneuvo- ja konetekniikan parissa oli varmasti hyödyksi esisuunnittelussa, mutta sen jälkeen selkeä käsitys asiakkaan tarpeista, standardien tuntemus sekä viimeisen päälle tehty optimointi Comatecin lujuuslaskennan asiantuntijoiden kanssa johtivat onnistuneeseen lopputulokseen,” hän toteaa.

 

Teksti: Marianne Valta