Prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelua asiakkaan tarpeisiin

Comatec Groupin prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelu -liiketoimintayksikkö pystyy laajan palvelutarjonnan, monipuolisen osaamisen sekä joustavien toimintatapojen ansiosta auttamaan asiakkaitaan kaikissa suunnittelutarpeissa. Vahvan asiakas- ja tuotetuntemuksen kautta on muodostunut ymmärrys asiakkaan liiketoimintaympäristöstä ja tarpeista. Tuloksena syntyy selvää säästöä myös kustannuksissa – tuotteen koko elinkaaren ajan.

Comatec Groupin prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelu -liiketoimintayksikkö tarjoaa monipuolista osaamista laitevalmistajien ja tuotantolaitosten tarpeisiin.

– Teemme kokonaissuunnittelua eri tavoin asiakkaan tarpeen mukaan. Pystymme käytännössä toimimaan monilla eri asiakastoimialoilla, kuten sellu-, paperi- ja mekaaninen metsäteollisuus, elintarviketeollisuus ja mineraalien jalostus, liiketoimintapäällikkö Pasi Rantanen toteaa.

– Näistä asiakastoimialoista meillä on laaja-alainen ja pitkä kokemus. Osaamisemme on niillä pitkälle vietyä. Vahvan asiakas- ja tuotetuntemuksen kautta tulee myös ymmärrys asiakkaan liiketoimintaympäristöstä ja tarpeista.

– Meillä on laaja kokemus koneenrakennuksesta. Tunnemme hyvin asiakkaidemme toimintatavat, koska teemme heidän kanssaan kiinteästi yhteistyötä, Pasi toteaa.

– Teknologiaosaamisemme lisää tuotantoprosessin sujuvuutta ja sen tuloksena syntyy selvää säästöä myös kustannuksissa – tuotteen koko elinkaaren ajan.

Laaja-alainen palvelutarjonta

Prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelu -yksikön tarjoamiin palveluihin sisältyy projektinhallinta, mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä tuotannon ylläpitosuunnittelu. Lisäksi monipuoliseen tarjontaan kuuluu lujuuslaskentaa sekä hydrauliikka-, pneumatiikka- ja varustelusuunnittelua.

– Laajan palvelutarjonnan, monipuolisen osaamisen sekä joustavien toimintatapojen ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitamme kaikissa suunnittelutarpeissa.

Mekaniikkasuunnittelu

Liiketoimintayksikössämme on pitkä kokemus teollisuuden koneiden ja laitteiden mekaniikkasuunnittelusta. Suunnittelemme koneet ja laitteet, putkistot sekä hydrauliikan ja pneumatiikan. Teemme lisäksi asiakkaillemme suunnittelua myynnin tukeen sekä projektisuunnittelua esisuunnittelusta asennus- ja työmaasuunnitteluun asti.

– Meillä on pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet asiakkaidemme kanssa. Osaamisemme on laaja-alaista. Meillä on sekä nuoria että erittäin kokeneita vanhempia suunnittelijoita, joilla teknologiaosaaminen on kertynyt koko uran aikana.Heidän osaamisensa on pitkälle vietyä niin asiakkaiden tuotteiden kuin toiminnankin osalta. Asiantuntemuksemme kautta voimme tuoda asiakkaan laitteisiin, tuotteisiin ja jopa toimintatapoihin lisäarvoa, Pasi sanoo.

Tuotannon ylläpitosuunnittelu

Prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelu -liiketoimintayksikössä tuotannon ylläpitosuunnittelu on keskittynyt pääosin Insinööritoimisto Metsoon, jossa on pitkä kokemus prosessiteollisuuden tuotannon ylläpidon suunnittelusta ja asennusvalvonnasta. Liiketoimintayksikön suunnittelupalveluiden avulla asiakas voi varmentaa tuotantolaitteidensa toiminnan, kasvattaa tuottavuutta ja pidentää laitteiden elinkaarta.

Asiantuntijamme tekevät vikojen etsintää ja korjaussuunnittelua sekä etsivät vanhojen komponenttien tilalle uusia, korvaavia tuotteita. Huoltosuunnittelun avulla teemme myös ennakoivaa kunnossapitoa koneille ja konelinjoille. Tuotannon ylläpitoa tukevat palvelumme koostuvat sähkö-, mekaniikka- ja automaatiosuunnittelusta.

Comatec Groupin osaaminen käytettävissä

– Prosessiteollisuuden kone- ja laitossuunnittelu -liiketoimintayksikössä on omaa sähkö- ja automaatio-osaamista, jota voidaan laajentaa suurempaankin kokonaisuuteen hyödyntäen koko Comatec Groupin osaamista. Samalla voimme käyttää myös asiantuntijapalveluita, kuten laskentapalveluita ja koneturvallisuutta. Käytössämme ovat kaikki Comatec Groupin palvelut, Pasi sanoo.

– Asiakasprojekteja toteutetaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Iso osa tekemistämme projekteista menee ulkomaalaisille loppuasiakkaille.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme teknisiä palveluja siten, että he saavat sovitun aikataulun mukaisesti käyttöönsä kustannustehokkaasti toteutettuja, viimeisteltyjä ja kestäviä suunnitteluratkaisuja, jotka palvelevat pitkäjänteisesti parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme omia tuote- ja valmistusprosesseja, Pasi kiteyttää.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN