Blastman Robotics

Blastman Robotics toimittaa asiakkailleen räätälöityjä automatisoituja raepuhallusratkaisuja, sisältäen ainutlaatuisen Blastman hiekkapuhallusrobotin tai kokonaisen pintakäsittelylinjaston. Robottien avulla voidaan automatisoida työtehtäviä, jolloin saavutetaan turvallisemmat työolosuhteet, lyhyempi prosessiaika sekä tasalaatuinen lopputulos.

Blastmanilla havaittiin tarve uudistaa hiekkapuhallettavien kappaleiden siirtovaunu. Uudesta vaunusta tuli saada edullisempi, nopeampi valmistaa ja rakenteeltaan tukevampi. Yhdessä asiakkaan kanssa Comatec hoiti projektin määrittelyn, vastasi suunnittelusta ja toteutti hankkeen suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.

Lähtökohdat ja tavoitteet:

  • Projektin kokonaistoteutusvastuu oli Comatecilla; loimme aikataulun, budjetin ja vastasimme työn koordinoinnista valmiiseen lopputulokseen saakka. Koko projekti lähti liikkeelle yhdestä pdf-paketista.
  • Comatecilta projektiin tehtiin mekaniikkasuunnittelua ja suunnittelijamme tekivät myös projektiin liittyvän lujuuslaskennan sekä dokumentoinnin.
  • Hankkeen aktiivinen työvaihe kesti noin 2kk, lisäksi viimeistelyyn kului noin 1kk.

Tulokset ja hyödyt:

  • Asiakas sai entistä ratkaisua paremman siirtovaunun/tuotteen sekä kaiken siihen liittyvän valmistusdokumentaation

”Comatecin kanssa yhteistyö sujui hyvin. Annoimme projektin alkaessa Comatecin suunnittelijoille lähtötiedot ja tarkensimme niitä suunnittelun aikana. Tämän jälkeen pidimme viikottain suunnittelukatsemuksia, joissa tarkastimme ja kommentoimme Comatecin suunnitelmia. Muutamia komponentteja täytyi muuttaa kesken suunnittelun, mutta myös nämä muutokset onnistuivat sujuvasti. Valmistuksen aikana ei tullut suurempia kysymyksiä tuotannosta, joten kaiken kaikkiaan Comatecista jäi tämän ensimmäisen yhteistyöprojektin osalta hyvä vaikutelma.” – Teemu Kallio & Leevi Antinmaa, Blastman Robotics Oy