Foster Wheeler

Foster Wheeler toimitti CFB-kattilalaitoksen Etelä-Koreaan

Foster Wheeler toimitti uudentyyppisen CFB- eli kiertopetiteknologiaan perustuvan kattilajärjestelmän Kospolle, Etelä-Korean voimantuotantoyhtiölle. Kattiloissa hyödynnetään uusinta ylikriittistä läpivirtausteknologiaa. Samcheokiin Korean itärannikolle toteutetun voimalaitoshankkeen ensimmäinen vaihe käsittää neljä suurta kattilaa, joista jokainen tuottaa 550 MW:n sähkötehon. Kyseessä ovat siis maailman suurimmat tämän kaltaiset kattilat.

Tavoitteet:

 • Neljän CFB-kattilan rakentaminen Samcheokiin Koreaan, kokonaisteho 2200 MWe
 • Ympäristöystävällisen energiatuotantoteknologian käyttö
 • Suunnittelussa otetaan huomioon maanjäristysten aiheuttamat riskit

Tulokset:

 • Merkittävästi tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi voimalaitos kuin perinteiset voimalaitokset:
  • Korkea höyrynpaine ja matala polttolämpötila
  • Korkea hyötysuhde, matalat päästöt ja alhaiset huoltokustannukset
  • Polttoaineena voidaan käyttää hiilen lisäksi biopolttoaineita jopa 5 % päästöjen pysyessä alhaisella tasolla
  • Syöttämällä kattilaan kalkkia voidaan sitoa rikkidioksidia
  • Alemman palamislämpötilan ansiosta pystytään typen oksidit pitämään matalalla tasolla
 • Voimalaitos voidaan tehdä käytännössä päästöttömäksi hiilidioksidin talteenottolaitoksella ja käyttämällä uusinta savukaasun puhdistusteknologiaa
 • Odottamattomat muutokset projektin yksityiskohtien määrässä pidettiin jatkuvasti hallinnassa
 • Kattilalaitos on kolmasosan pienempi kuin perinteiset tornimalliset hiilipölykattilat
"Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella voi hyvin sanoa, että Rantotek on luotettava ja osaava yhteistyökumppani. Valmistuspajoilla suunnittelun laatu näkyy parhaiten. Puolan konepaja on ollut Rantotekin suunnittelun laatuun erittäin tyytyväinen. Korkeatasoisten suunnitelmien pohjalta rakenneosat on helppo työstää, Juhani Burke, Foster Wheeler."