Hakki Pilke 55 Pro

Hakki Pilke 55 Pro on innovatiivinen uusi klapikone, joka sisältää sekä sahaus- että halkaisuyksikön. Tässä lippulaivatuotteessa on kehittyneitä ominaisuuksia, kuten automaattinen halkaisuterän säätö puun halkaisijan mukaan, automaattinen puun mittalaite sekä IoT-liityntä käyttötietojen keräämistä varten. Edellä mainitut innovatiiviset osuudet mahdollistavat puun tehokkaan ja turvallisen työstämisen kaikissa olosuhteissa. Comatec on toteuttanut klapikoneen uuden ohjausjärjestelmän yhdessä asiakkaan, TP Silva Oy:n kanssa, jonka tuotemerkkeihin kuuluvat mm. Hakki Pilke, Japa ja Palax.

Lähtökohdat ja tavoitteet:

  • Tavoitteena oli luoda TP Silva Oy:n klapikonemallistolle universaali, turvallinen ja parametroitava ohjausjärjestelmä, joka palvelee myös tulevaisuuden tuoteinnovaatioita.
  • Comatecin vastuualueena projektissa oli koneen ohjausjärjestelmän kehitys, pitäen sisällään ohjainyksikön, näytön ja IoT-tiedonsiirron ohjelmistokehityksen.

Tulokset ja hyödyt:

  • Uusi parametrisoitava ohjausjärjestelmä mahdollistaa klapikoneiden joustavan tuotekehityksen ja räätälöinnin.
  • Ohjausjärjestelmä valvoo koneen tilaa ja antaa käyttäjälle ajantasaista tietoa työsuoritteesta.
  • IoT-järjestelmä mahdollistaa koneiden etävalvonnan ja mahdollistaa huoltojen ennakoitavuuden ja tätä kautta paremman asiakaspalvelun.
”Comatecin kanssa on ollut helppoa tehdä yhteistyötä. Sovitut asiat tulevat valmiiksi aikataulussa ja usein saadaan enemmän, mitä ollaan alun perin pyydetty. Comatec on ollut mukana ihan käytännön työssä ja konetta testaamassa.” – Timo Jussila, TP Silva Oy.