Posiva

Bentoniittipuskurilohkojen asennuslaite Posivalle

Posiva testasi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen tarvittavien bentoniittipuskurilohkojen asentamista vuonna 2013. Comatec suunnitteli testejä varten erityisen asennuslaitteen prototyypin. Vastaavanlaista laitetta ei ollut tehty aiemmin missään päin maailmaa ja sen suunnittelu olikin yksi Comatecin suurimpia tuotekehitysprojekteja.

Tavoitteet:

  • Suunnittelua aloitettaessa oli tiedossa vain asennuslaitteen tuottama lopputulos teknisine vaatimuksineen
  • Lohkojen kuljetuksessa on huomioitava käytettävien aineiden, kuten betoniittisaven herkkyys kosteudelle
  • Asennuksen tavoitenopeudeksi asetettiin kaksi tuntia
  • Prototyypin yksinkertaisuus, luotettavuus ja asennusvarmuus ovat ensisijaisen tärkeitä

Tulokset:

  • Koska suunnittelua aloitettaessa oli tiedossa vain asennuslaitteen tuottama lopputulos teknisine vaatimuksineen, konseptisuunnitteluvaiheessa kehitettiin innovatiivisia vaihtoehtoisia konsepteja ja määriteltiin niistä paras
  • Asennuslaite täyttää käytetyn polttoaineen loppusijoitusratkaisun tarkkuusvaatimukset ja takaa siten pitkäaikaisturvallisuuden
  • Laitteen toiminta on taattu loppusijoituspaikan vaativissa olosuhteissa
  • Comatecin laaja-alaisen osaamisprofiilin avulla kehitettiin vaatimukset täyttävä, innovatiivinen ratkaisu
"Yhteistyö Comatecin kanssa on sujunut hyvin. Esimerkiksi olemme päätyneet aivan uudenlaiseen ratkaisuun siinä, että bentoniittipuskurilohkot kuljetetaan asennuspaikalle erityisessä kuljetusastiassa." – Keijo Haapala, Posiva.