Škoda Transtech

Škoda Transtech: Tamperelaisten ehdoilla tehty ratikka

Tampereen Ratikka aloitti liikennöinnin elokuussa 2021. Škoda Transtechin Kajaanin vaunutehdas toimitti Tampereen raitiotiehankkeeseen 20 vaunua sekä vastaa niiden huollosta ja ylläpidosta.

Comatecin osuus projektissa oli raitiovaunun sähkö- ja sähkömekaaninen suunnittelu ja sijoittelu, johtojen mallinnus ja komponenttien kiinnitys. Projektiin osallistui Comatecin sähkösuunnittelutiimit sekä Tampereelta, Oulusta että Puolan Wrocławsta.

Lähtökohdat ja tavoitteet:

  • Koko projektin tavoitteena oli matkustajatilojen optimointi mahdollisimman suuriksi ja vaunun kokonaiskoko pieneksi.
  • Tavoitteena oli kaikkien teknisten vaatimusten kombinaatioiden ja detaljien huomioiminen niin, että kaikki saatiin sähköteknisesti toimimaan molemmista ohjaamoista. Tähän ei aiemmin ollut loppuun asti vietyjä ratkaisuja.
  • Sähkömekaniikan suurin haaste oli komponenttien ja kaapeleiden sovittaminen niille varattuun tilaan.

Tulokset:

  • Toiminnot on toteutettu niin, että koko raitiovaunua ja kaikkia järjestelmiä pystyy ohjaamaan valitusta ohjaamosta.
  • Comatec pystyi pitkän E3-käyttökokemuksensa myötä tuomaan Škoda Transtechille uutta oppia ja ideoita E3-suunnitteluohjelmiston käytössä.
  • Comatec tuotti projektissa komponenttikirjastoon uudet komponentit, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa.
  • Suunnittelussa mallinnettiin komponentit ja johtosarjojen jokainen johto, ja näiden välillä on linkitys eri ohjelmistojen välillä. Esimerkiksi johtosarjan pituustieto saadaan 3D-mallista tuotua johtosarjaan.
"Comatecilla on jo pidemmältä ajalta kokemusta E3:n käytöstä ja olemme voineet sitä kautta tuoda oppia ja ideoita Transtechille ohjelmiston hyödyntämisestä." – Janne Hirvonen, Comatec Mobility