Ovatko tuotantokoneenne työturvallisuuslain ja käyttöasetusten edellyttämällä tasolla?

Miksi tuotantokoneiden turvallisuudesta ja ohjekirjoista on hyvä olla kiinnostunut?

Jos tuotantokoneen yhteydessä tapahtuu onnettomuus, sen turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta arvioidaan ensisijaisesti tuotantokoneeseen liittyvän riskinarviointiasiakirjan ja ohjekirjojen kautta. Tämän vuoksi kyseisten asiakirjojen on syytä olla vaatimusten edellyttämällä tasolla, kuten myös itse koneenkin. Toki valveutunut työnantaja haluaa huolehtia myös työntekijöidensä terveydestä sekä turvallisuudesta lakien ja vaatimusten edellyttämällä tavalla. Näin toimimalla voidaan ennakoivasti välttyä tuotannon keskeytyksiltä ja muilta turhilta seuraamuksilta.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu tunnistaa tuotantokoneiden aiheuttamat vaarat ja hallita niihin liittyviä riskejä. Monelle tulee yllätyksenä, että myös vanhoilta koneilta edellytetään ajantasaisten turvallisuusvaatimusten tason saavuttamista. Lisäksi koneiden ohjekirjat tulee olla saatavissa ja niiden sisällön riittävä koneiden oikean ja turvallisen käytön kannalta. On myös hyvä huomioida, että CE-merkittyjenkin koneiden turvallisuutta ja ohjekirjoja tulee ylläpitää vaatimusten muuttuessa.

"Myös vanhoilta koneilta edellytetään ajantasaisten turvallisuusvaatimusten tason saavuttamista."

Työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen mukaan työnantajan tulee hallita tuotantokoneiden turvallisuutta tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen, jos työnantajalla itsellään ei ole riittävää asiantuntemusta asian suhteen. Sama vaatimus koskee tuotantokoneiden ohjekirjojen ylläpitoa ja laadintaa.

Lisätietoa työturvallisuuslaista ja käyttöasetuksesta:

Haluatko varmistaa tuotantokoneidesi turvallisuuden - Tutustu auditointipalveluumme!

Tarjoamme tuotantokoneiden turvallisuuden ja ohjekirjojen auditointipalvelua kustannusvarmana, tehokkaana ja helppona kokonaisuutena. Esimerkkikokonaisuuteen sisältyy:

  • Päivän kestävä tuotantokoneiden sekä niihin liittyvien riskinarviointiasiakirjojen ja ohjekirjojen katselmointi tuotantotiloissanne.
  • Raportti katselmoinnissa tehdyistä havainnoista. Raportissa esitetään katselmoinnin yhteydessä tehdyt havainnot ajantasaisten työturvallisuusvaatimusten täyttyvyyden suhteen. Havainnot suhteutetaan tällä hetkellä vaadittavaan turvallisuuden tasoon Suomessa.
  • Raportin toimitus ja läpikäynti Teams-palaverissa.

Palvelumme avulla saatte selville tuotantonne koneiden ja ohjekirjojen nykytilanteen sekä mahdollisuuden saattaa ne tarvittavalle tasolle.

Työn suorittavat Comatecin kokeneet turvallisuus- ja dokumentointi-insinöörit vankalla vaatimusosaamisella. Voitte huoletta keskittyä omaan ydinosaamiseenne, kun asiantuntijamme auttavat teitä.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää palvelusivultamme: Asiantuntijapalvelut

Tai ota yhteyttä: sales.expertservices@comatec.fi

Comatec Mobility

Juha Hakanen

Safety and Compliance

Engineering Manager

+358 443071832