Comatec Group panostaa projektipalveluihin perustamalla uuden yhtiön Comatec Project Services Oy

Comatec Project Services Petri Siren Niklas Tanila

Comatec on jo vuosien ajan tarjonnut kattavia suunnittelu- ja konsultointipalveluja ja nyt palvelutarjontaa vahvistetaan perustamalla kokonaan uusi yhtiö. 1.7.2022 perustettu Comatec Project Services Oy tuottaa projekti- ja työmaapalveluja yhä kasvavalle asiakaskunnalle konsernin kaikilla toimialoilla.

Yhtiön toiminta perustuu osaavan henkilöstön hyödyntämiseen teknologiateollisuuden hankkeissa ja projekteissa. Comatec Project Services Oy:n tuottamat projektijohtamisen- ja työmaapalvelut tarjoavat teknologiateollisuuden toimijoille osaamista ja osaajia projektitoimintaan sekä erilaisten investointihankkeiden toteutukseen, laitetoimituksiin tai tuotekehitysprojekteihin.

”Olemme nähneet, kuinka asiakaskuntamme tarpeet kasvavat koko ajan. Uuden organisaation myötä vastaamme entistä joustavammin teknologiateollisuuden toimijoiden projektitarpeisiin Suomessa ja maailmalla,” kertoo yhtiön toimitusjohtaja Niklas Tanila.

Projektijohtamisen ammattilaiset toimivat projektijohtajina, projektipäällikköinä tai projekti-insinööreinä vastaten projekteista kokonaisuutena tai niiden osakokonaisuuksista. Työmaapalvelujen ammattilaiset toimivat asiakkaan apuna valmistuksen valvojina, asennusvalvojina, käyttöönottajina, laadunvarmennustehtävissä tai muissa rooleissa investointien käyttöönottovaiheessa.

”Comatec hoitaa projektien johtamisen ja projekteihin liittyvät joustavat resurssit kulloisenkin tarpeen mukaan, ja asiakkaan oma organisaatio voi keskittyä ydintehtäviinsä kuten teknologian kehittämiseen ja myyntiin. Yhteistyömalli voi olla yksittäisen projektihenkilön hyödyntäminen tai laaja kumppanuus, mitä rakennetaan vuosien ajan. Molemmissa tapauksissa ja kaikessa siltä väliltä Comatec Project Services Oy on asiakkaan apuna toteuttamassa onnistuneita projekteja sujuvassa yhteistyössä,” Tanila jatkaa.

Projektipalveluissa yhdistyvät kunkin alan asiantuntijoiden vahva asennus-, käyttöönotto-, suunnittelu- ja projektiosaaminen ja projektien toimitukseen ja valvontaan liittyvä liiketoimintaymmärrys. Kun hyödynnettävissä on koko Comatec Groupin vahva suunnitteluosaaminen ja kokemus investointihankkeista, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman kannattavia, kunkin projektin tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia.