Comatec Groupin asiakastyytyväisyystutkimus 2017

Asiakastyytyväisyys on Comatecin viidestä arvosta tärkein. Toteutimme alkukesällä 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa puhelinhaastatteluiden avulla kartoitettiin asiakkaiden kokemuksia Comatecin toiminnasta ja palveluista. Kiitämme kaikkia tutkimukseen vastanneita asiakkaita. Saimme arvokasta palautetta, jonka perusteella kehitämme toimintaamme edelleen. Jokaisen tutkimukseen vastanneen asiakkaan kanssa suunnitellaan yksilölliset toimenpiteet, joilla asiakassuhdetta ja palveluamme kehitetään.

Asiakkaamme arvostavat yhteyshenkilöidemme kykyä tunnistaa asiakasyrityksen tarpeet, ja löytää toimeksiantoihin sopivia suunnittelijoita. Yhteyshenkilöiltä odotetaan entistä enemmän ideoita ja näkemystä tulevaisuuden menetelmistä ja työvälineistä. Palvelutuotannon suhteen asiakkaat arvostavat Comatecin ratkaisukeskeisyyttä sekä kykyä pysyä aikataulussa ja saavuttaa yhteiset tavoitteet. Tulevaisuudessa Comatecilta odotetaan entistäkin enemmän virtuaalimaailman hyödyntämistä sekä pääsuunnittelijatason osaajia.


Jokainen haastateltu asiakas oli valmis suosittelemaan Comatecia muillekin hyvänä palveluntuottajana ja suunnittelukumppanina. Asiakkaiden haasteet useimmilla toimialoilla liittyvät automaation ja robottien hyödyntämiseen tarvittavaan osaamiseen, kasvuun ja kiristyviin toimitusaikoihin, kustannuspaineisiin, suunnitteluresurssien saatavuuteen, digitalisaatioon ja automaatioasteen kasvamiseen. Näihin asioihin panostamme jatkossa entistäkin enemmän.


Haluamme jatkaa monipuolista, avointa ja käytännönläheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa jatkossakin. Nyt toivotamme oikein hyvää, työntäyteistä ja menestyksellistä syksyä kaikille!