Kansainvälinen Fuusiovoimalahanke ITER

28.6.2018

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) on maailman kunnianhimoisin energia-alan projekti. Projektin tavoitteena on toteuttaa maailman ensimmäinen täysikokoinen fuusioreaktori, jonka avulla haetaan ratkaisua ihmiskunnan tulevaan energiatarpeeseen. Fuusioenergiahanke on maailman suurin R&D -hanke, jonka arvioidut kustannukset ylittävät 15 mrd €. Pelkästään fuusioreaktorin sydän, Tokamak, painaa kolmen Eiffel-tornin verran. Ranskaan Saint Paul-lez-Duranceen nouseva koelaitos on ollut rakenteilla vuodesta 2010. Tavoitteena on, että ensimmäinen plasma syttyisi vuonna 2025. ITER-projektin tehtävänä on todistaa, että fuusioenergiasta voi tulla järkevä sähkön tuotantomuoto.

ITER:n Tokamakin plasman konfiguraationhallintamalli. Kuvassa näkyy myös diverttorikasetti.

Fuusiovoimala tarjoaisi puhdasta ja turvallista ydinenergiaa. Fuusiovoimalassa käytettävä polttoaine, Deuterium, saadaan merivedestä, joka on ikuinen luonnonvara. Litium, josta fuusiossa käytettävä Tritium irrotetaan, on maapallolla tavallinen metalli. Teoreettiset hyötysuhteet ovat hurjia: 10 grammaa Deuteriumia ja 15 grammaa Tritiumia tuottaisi energiaa yhden suomalaisen koko elämäksi.

ITER-projekti on valtava hanke, siihen osallistuu maailmanlaajuisesti tuhansia suunnittelijoita. Comatec on ollut mukana hankkeessa jo vuodesta 2012 ja teemme edelleen suunnittelua projektiin.

Comatec sai kevään 2018 aikana kaikkiaan kolme tilausta fuusioenergia-projektiin.  Näistä yksi koskee ITER-projektia ja kaksi DEMO-projektia, joka on ITER:istä seuraava projekti. ITER on suuren mittakaavan tutkimusreaktori ja DEMO tutkimusreaktorin jälkeinen voimalaitos, joka demonstoroi fuusioenergian kaupallisen sähkön tuotannon.

Comatec tekee sekä käytännön suunnittelutyötä, että konseptointitason työtä. Olemme tehneet mallinnusta, lujuuslaskentaa sekä mekaanista ja sähkömekaanista konesuunnittelua. DEMO-laitosvaiheeseen teemme etäohjattavaa robotiikkasuunnittelua.

Lisätietoa ITER-projektista

Lisätietoa Euroopan fuusioenergia -projektista